AMSTERDAM - ZAANSE SCHANS

Belgicko, Holandsko, Luxembursko, Amsterdam

AMSTERDAM - ZAANSE SCHANS

  Belgicko, Holandsko, Luxembursko, Amsterdam
Číslo zájazdu: 1 447 624
Detail ponuky a možnosti k dovolenke:
Anotace

Nepřeberné množství všudypřítomných květů a ukázky zahradnického umění nás čekají na jedinečné světové výstavě Floriade 2022. Koná se jednou za 10 let! Všechny národní tradice na jednom místě to bude návštěva Zaanse Schans a na závěr korunovační město, město umění Amsterdam.
Výstava Floriade 2022 - Zaanse Schans - Amsterdam

Program zájezdu

1. den zájezdu
Odjezd z ČR ve večerních hodinách (cca 21:00 hod. překročení hranic z ČR).
2. den zájezdu
Příjezd do ALMERE a celodenní návštěva FLORIADE EXPO 2022, jedinečná mezinárodní zahradnická výstava, největší svátek zahrádkářů, pěstitelů a milovníků přírody, konaná jednou za 10 let. Nenechte si ji ujít! Během Floriade můžete vidět holandské i mezinárodní zahradnické vystavovatele ve více jak 40 pavilonech. Užijete si vůni a barvy květin, rostlin, zeleniny a ovoce. K večeru odjezd na ubytování.
3. den zájezdu
Navštívíme ZAANSE SCHANS, to jsou všechny holandské národní tradice na jednom místě, plně funkční větrné mlýny, sýrárna a populární manufaktura na výrobu dřeváků. Zbytek dne bude patřit korunovačnímu městu a městu umění AMSTERDAMU, květinový trh, historie, památky, možnost projížďky lodí po grachtech nebo návštěva vyhlášených muzeí (Van Gogh Museum, Rijksmuseum), dům Anny Frankové (známý z Deníku Anne Frankové…) náměstí Dam, Královský palác, brusírna diamantů, malé uličky s krámky, vodní kanály, individuální volno. Večer odjezd do ČR.
4. den zájezdu
Příjezd do republiky v ranních hodinách (přejezd hranic do ČR v cca 07:00 hod).

Podnadpis

A SVĚTOVÁ VÝSTAVA FLORIADE 2022

Typ ubytování

hotel

Základná cena zahŕňa

 • dopravu lux. klim busem,
 • 1x ubytování v hotelu *** – 2lůžk. pokoje s příslušenstvím,
 • 1x snídani,
 • průvodce CK

Základná cena nezahŕňa

 • vstupné,
 • fakult. služby,
 • a vše ostatní, co není uvedeno v odstavci „Cena zahrnuje“,
 • Muzeum Van Gogh (cca 20 €) - nutná rezervace v CK min. 1 měsíc před odjezdem,
 • výstava Floriade 35 € - nutná rezervace předem v CK.
 • Fakultativní příplatek
 • 1lůžk. pokoj 1000 Kč,
 • komplex. pojištění vč. storna zájezdu 160 Kč

Informácie o zájazdu

Usporiadateľ: REDOK TRAVEL s.r.o., IČO 25258281.
Lokalita podľa usporiadateľa: Podľa popisu, Amsterdam
Tento zájazd je poistený pre prípad úpadku cestovnej kancelárie.

0220 665 410 Číslo zájazdu: 1 447 624
dnes zatvorené

Nezáväzná objednávka

AMSTERDAM - ZAANSE SCHANS
  Belgicko, Holandsko, Luxembursko, Amsterdam

Cena
200 EUR/os

Cestující

Číslo zájazdu: 1 447 624

Zájazd

dospělá osoba na pevném lůžku
2
200,00 €
příplatek za jednolůžkový pokoj
0
40,00 €

Poistenie

balíček poistenia Uniqa (cestovné, športové, storno, COVID) - dospelý
2
11,00 €
balíček poistenia Uniqa (cestovné, športové, storno, COVID) - dieťa do 18 rokov
0
8,48 €
samostatné poistenie storna Uniqa - osoba
0
11,00 €