BAVORSKÉ ALPY, ORLÍ HNÍZDO

Nemecko, Linderhof, Neuschwanstein

BAVORSKÉ ALPY, ORLÍ HNÍZDO

  Nemecko, Linderhof, Neuschwanstein
Detail ponuky a možnosti k dovolenke:
Anotace

Bavorsko, země oplývající nádhernou alpskou scenérií. Navštívíme okouzlující přírodu NP Berchtesgaden, městečka a vesnice, pohádkové zámky a zavítáme i do Innsbrucku, hlavního města rakouského Tyrolska. Ubytování v hotelu přímo pod nejvyšší horou Německa Zugspitze.
Linderhof – Neuschwanstein – most Highline 179 - Zugspitze – Garmisch-Partenkirchen – soutěska Partnachklamm – Mittenwald – Innsbruck – Kehlstein - Orlí Hnízdo - Berchtesgaden

Program zájezdu

1. den zájezdu:
V pozdních nočních hodinách odjezd z ČR.

2. den zájezdu:

Ráno prohlídky zámků bavorského krále Ludvíka II.: LINDERHOF s francouzskou zahradou a romantickými pavilony, následuje zámek NEUSCHWANSTEIN, postavený po vzoru středověkých rytířských hradů s interiéry ztvárňujícími germánské legendy, doplněné byzantskými a islámskými prvky. Krásný výhled na zámek se nám naskytne z mostu Marienbrücke nad propastí Pöllathschlucht. Na protilehlém návrší se tyčí další z paláců bavorských králů z rodu Wittelsbachů, zámek HOHENSCHWANGAU. Večer ubytování a případná večeře v hotelu pod západní stěnou Zugspitze.
3. den zájezdu:
Ráno sedlo FERNPASS, nad nímž je ve výšce 114 m zavěšen visutý Tibetský most HIGHLINE 179. Pro svou neuvěřitelnou délku 406 m je most zapsán v Guinessově knize rekordů. Dopoledne výjezd lanovkou na nejvyšší horu Německa – ZUGSPITZE (2966 m n. m.) - vyhlídková plošina na rakousko-německé hranici na vrcholu hory skýtá jedinečné výhledy na nejvyšší vrcholy Vysokých Taurů, Tyrolských a Voralberských Alp, vč. švýcarských vrcholů. Odpoledne nejznámější středisko Bavorských Alp GARMISCH-PARTENKIRCHEN, dějiště olympijských her. Od skokanských můstků projdeme divokou vápencovou soutěskou PARTNACHKLAMM. Návrat na ubytování.
4. den zájezdu:
Bavorské městečko MITTENWALD, centrum NP Karwendel, proslulé nejen unikátními malbami z 18. stol. na fasádách zdejších domů a kostelní věži, ale i výrobou houslí. Přejezd do Rakouska, INNSBRUCK, hlavní město Tyrolska, kouzelné město pod Alpami na břehu Innu. Procházka historickým centrem, Zlatá stříška, barokní skvost Helblingshaus, hotel Zlatý Orel. Navštívíme poutní kostel sv. Jakuba s obrazem P. Marie od Lukáše Cranacha a kostel Hofkirche s unikátní hrobkou Maxmiliana I. a sochami Habsbrurků v životní velikosti. Rodinná firma Grassmayer Innsbruck vyrábí již více než 400 let zvony pro celé Rakousko a okolní země. Fantastický výhled na město a okolní hory se nám naskytne z vyhlídkové plošiny nad skokanským můstkem Bergisel vybudovaným pro Olympijské hry v roce 1964. Návrat na ubytování.
5. den zájezdu:
Turistický magnet Bavorska, krásná oblast BERCHTESGADENSKÝCH ALP. Speciálním autobusem, následně pak výtahem v hoře vyjedeme na vrchol KEHLSTEIN (1834 m n. m.), kde se tyčí proslulé „ORLÍ HNÍZDO“ – Hitlerova čajovna. Z této odvážné stavby se nám naskytne překrásný výhled na celý NP Berchtesgadensko. Prohlídka solného dolu v BERCHTESGADENU je spojena s plavbou po podzemním solném jezeře. Po prohlídce odjezd do ČR, předpokládaný návrat do Prahy 23.00 hod. a dále dle míst nástupů.

Podnadpis

ZÁMKY LUDVÍKA II. A INNSBRUCK

Podnadpis

POZNÁVACÍ ZÁJEZD BAVORSKO, BAVORSKÉ ZÁMKY

Typ ubytování

hotel***

Zajímavosti
Doporučujeme

vrchol Kehlstein a Orlí hnízdo
visutý most Highline179
pohádkový Neuschwanstein
hora Zugspitze s vyhlídkovou plošinou

Doprava

Doprava je zajištěna dálkovým klim. autobusem. V autobuse Vám budou určena místa dle předem připraveného zasedacího pořádku, který sestavuje cestovní kancelář v závislosti na datu zakoupení.

Ubytování a stravování

UBYTOVÁNÍ
3x ubytování v hotelu*** - 2lůžk.pokoje s příslušenstvím
STRAVOVÁNÍ
3x snídaně formou bufetu. Ostatní strava je řešena z vlastních zdrojů a prostředků.

Vstupné, platby

ORIENTAČNÍ CENY VSTUPŮ (z r. 2021) – ceny v EUR (€)
Zámek Linderhof 10 €
Zámek Neuschwanstein 13 €
Zámek Hohenschwangau 18 €
Kombi vstupenka – zámek Hohenschwangau a zámek Neuschwanstein – skupinový vstup (české audio, vč. povinného rezervačního poplatku) cca 23 €
Highline 179 – vstup (skupina nad 20 os.) 7 € (vstup pro jednotlivce 8 €)
Zugspitzebahn – zpáteční jízdenka 49,50 €, skupinové nad 15 os. 42 €
Partnachklamm – vstup do soutěsky 6 €
Innsbruck – Hofkirche 8 €
Innsbruck – Bergisel (skokanský můstek) 10 €, skupinové nad 10 os. 9 €
Kombi vstupenka – Bergisel Stadium + 'DAS TIROL PANORAMA' Museum 14 €
Kehlsteinhaus (Orlí hnízdo) vč. výtahu tam i zpět 28 €
Solný důl Berchtesgaden 20 €, skupinové nad 20 os. 18 €
Kombi vstupenka – Orlí hnízdo + solný důl Berchtesgaden 44,70 €
 
DOPORUČENÉ KAPESNÉ
Doporučujeme na vstupy cca 170 €, není podmínkou všechny objekty navštívit. Další kapesné dle vlastního uvážení. Vstupné do navštívených objektů, vláčky, lanovky, MHD, lodičky, trajekty na ostrovy u výletů nejsou zahrnuty v ceně zájezdu, pokud není v odstavci „cena zahrnuje“ výslovně uvedeno jinak.
MĚNA A KURZ
EURO (značení €), 1 € = cca 26 Kč

Základná cena zahŕňa

 • dopravu lux. klim. autobusem,
 • 3x ubytování v hotelu*** - 2lůžk.pokoje s příslušenstvím, balkonem, Wifi,
 • 3x snídani formou bufetu,
 • průvodce CK

Základná cena nezahŕňa

 • vstupné,
 • lanovky,
 • fakultativní služby,
 • vše ostatní, co není uvedeno v odstavci „Cena zahrnuje“
 • Fakultativní příplatek
 • 1lůžk.pokoj 1400 Kč, 
 • 3x večeře formou bufetu 1100 Kč,
 • zámek Neuschwanstein - vstup dospělý 450 Kč, děti do 17,99 let 70 Kč (nutná objednávka předem),
 • komplexní pojištění vč. storna zájezdu a případné nákazy Covid-19 v ČR i zahraničí,
 • připojištění Covid-19 (doplňkové pojištění ke komplexnímu pojištění - rozšířená ochrana) Evropa

Informácie o zájazdu

Usporiadateľ: REDOK TRAVEL s.r.o., IČO 25258281.
Lokalita podľa usporiadateľa: Podľa popisu, Linderhof, Neuschwanstein
Tento zájazd je poistený pre prípad úpadku cestovnej kancelárie.

0220 665 410 Číslo zájazdu: 1 444 389
dnes zatvorené

Nezáväzná objednávka

BAVORSKÉ ALPY, ORLÍ HNÍZDO
  Nemecko, Linderhof, Neuschwanstein

Cena
268 EUR/os

Cestující

Číslo zájazdu: 1 444 389

Zájazd

dospělá osoba na pevném lůžku
2
268,00 €
příplatek za Zámek Neuschwanstein - dítě do 17 let
0
3,00 €
příplatek za 3x večeře formou bufetu - osoba
0
44,00 €
příplatek za zámek Neuschwanstein (nutná objednávka předem) - osoba
0
18,00 €
příplatek za Neuschwanstein vstup - osoba
0
18,00 €
příplatek za jednolůžkový pokoj
0
56,00 €

Poistenie

balíček poistenia Uniqa (cestovné, športové, storno, COVID) - dospelý
2
13,75 €
balíček poistenia Uniqa (cestovné, športové, storno, COVID) - dieťa do 18 rokov
0
10,60 €
samostatné poistenie storna Uniqa - osoba
0
11,00 €