ČESKÁ KANADA - DOVOLENÁ PLNÁ ZÁŽITKŮ

Česko, Rakúsko, Červená Lhota

ČESKÁ KANADA - DOVOLENÁ PLNÁ ZÁŽITKŮ

  Česko, Rakúsko, Červená Lhota
Detail ponuky a možnosti k dovolenke:
Anotace

Poznávací zájezd Česká Kanada vás zavede do tajemné krajiny na pomezí jižních Čech, Moravy a Dolního Rakouska, na jihozápad Českomoravské vrchoviny. Zvlněná krajina s hustými lesy, rybníky a pasoucími se stády bizonů evokuje zemi na severu amerického kontinentu. Z řídce osídlené krajiny vystupují kláštery, hrady, zámky a malebná historická města, která jsou na seznamu UNESCO. Projedeme se i úzkokolejkou a navštívíme sousední Rakousko, kde poplujeme údolím Dunaje v oblasti Wachau, kterou prestižní časopis označil za nejkrásnější historické místo na světě. Vykoupeme se ve slané vodě stylového aquaparku v rakouském Gmündu. Zážitkem je i ubytování v penzionu na ranči, kde se každý den můžeme vídat s osly nebo koňmi.
Poznávací zájezd Česká Kanada provází Mgr. Michal Hrazdil

zámek Červená Lhota – Slavonice – hrad Landštejn – Klášter – Nová Bystřice – údolí Wachau – Melk – Dürnstein – Kremže – Kaproun – Havlova hora - Bizoní ranč -  Litschau – Gmünd – Blockheide - Sole Felsen - Heidenreichstein - Dačice – Nová Říše - Telč – hrad Roštejn – Jindřichův Hradec

Program zájezdu

1.den zájezdu:
Odjezd v dopoledních hodinách dle míst nástupů. Prohlídka zámku ČERVENÁ LHOTA, který hostil filmaře nejedné české pohádky. Vodní palác, jehož architektura se zrcadlí v hladině Zámeckého rybníka, nejvíce proslavila princezna Zlatovláska. Přejezd na ubytování, večeře ve stylové restauraci.
2.den zájezdu:
Dopoledne návštěva SLAVONIC, historického městečka, kde se zastavil čas v éře renesance. Prohlídka domů se sgrafitovou výzdobou i působivou síťovou klenbou. Možnost sestoupit do slavonického podzemí nebo vystoupit na věž kostela Panny Marie. Putování krajinou České Kanady, kde se toulal loupežník Grasel, zastávka u prvorepublikového opevnění. Prohlídka zřícenin hradu LANDŠTEJN, jedné z nejvýznamnějších románských památek ve střední Evropě. Po cestě zpět na ubytování zastavíme v obci KLÁŠTER u barokního kostela Nejsvětější Trojice a poté v centru historického městečka NOVÁ BYSTŘICE.
3.den zájezdu:
Brzy ráno odjezd na celodenní výlet do rakouského údolí WACHAU (UNESCO), které časopis National Geographic vyhodnotil jako nejkrásnější historické místo na světě. Údolí láká na vinice, excelentní meruňkové knedlíky, impozantní kláštery, středověké hradní zříceniny a historická městečka. Návštěva největšího rakouského barokního kláštera MELK. Možnost vyhlídkové plavby po Dunaji. Následuje prohlídka malebného městečka DÜRNSTEIN. Zájemci mohou vystoupit ke zřícenině hradu, kde byl po návratu z křížové výpravy vězněn anglický král Richard Lví srdce. Prohlídka historického města KREMŽE, které dalo jméno hořčici. Putování po stopách českého krále Přemysla Otakara II. Návrat na hotel.
4.den zájezdu:
Cesta úzkokolejkou napříč hlubokými lesy do KAPROUNU, kde je památník Járy Cimrmana, který tu měl být vyhozen z vlaku. Výstup na HAVLOVU HORU s rozhlednou, jež je nejvyšší stavbou svého druhu u nás, a nabízí ucelený výhled na scenérii České Kanady. Procházka atraktivní krajinou a výstup k bizarnímu skalnímu útvaru, jenž nese příznačné jméno 'Ďáblova prdel'. Návštěva BIZONÍHO RANČE v Rožnově, kde je možné sledovat stáda bizonů a dát si k jídlu bizoní steak, vývar nebo klobásu. Návrat na hotel.
5.den zájezdu:
Celodenní výlet do rakouského WALDVIERTELU. Zastavíme se u nejhezčího rakouského vodního hradu HEIDENREICHSTEIN, který patří českému rodu Kinských. Prohlédneme si historická městečka LITSCHAU a GMÜND. Možnost vykoupání v aquaparku se slanou vodou, vnějšími i vnitřními bazény SOLE FELSEN, nebo procházka v přírodní rezervaci BLOCKHEIDE, kde se nachází obrovité žulové balvany a potemnělé viklany. Krajina tu připomíná Skandinávii. Návrat na hotel.
6.den zájezdu:
Dopoledne prohlídka městečka DAČICE, které roku 1843 dalo světu první kostku cukru. Možnost výstupu na renesanční věž kostela svatého Vavřince, zastávka u světového památníku kostky cukru a prohlídka empírového zámku, zasazeného v areálu anglického parku. Prohlédneme si působivý barokní premonstrátský klášter v NOVÉ ŘÍŠI. Navštívíme město TELČ (UNESCO), které má jedinečně zachovalé renesanční náměstí a již 70x se proměnilo ve filmovou kulisu. Možnost výstupu na jednu z věží. Návštěva hradu ROŠTEJN, který se vypíná na skalním ostrohu v romantické krajině. Návrat na ubytování.
7.den zájezdu:
Prohlídka metropole České Kanady, JINDŘICHOVA HRADCE, který svou architekturou oživuje slávu časů, kdy patřil k významným městům království. Návštěva jednoho z největších českých zámků s působivým renesančním Rondelem. Procházka historickým centrem a balancování po vyznačeném 15. poledníku. Představení Krýzových jesliček – největšího lidového mechanického betlému na světě. Odpoledne odjezd domů.

Ubytování

Ubytování: pensionHospodářský dvůrs vlastní atmosférou a stylovou restaurací, romantika vesnického statku s knihami místo televize, s možností přímého kontaktu s domácími zvířaty, včetně koní nebo oslů. Na místě můžete ochutnat místní pálenku nebo pivo.

Podnadpis

S VÝLETY DO ÚDOLÍ WACHAU A WALDVIERTELU

Podnadpis

POZNÁVACÍ ZÁJEZD ČESKÁ KANADA, DOVOLENÁ V ČESKU 2022

Orientační ceny vstupného

- zámek Červená Lhota 160 Kč, děti do 18 let a senioři nad 65 let 110 Kč
- slavonické podzemí kratší trasa 70 Kč, delší trasa 90 Kč
- věž kostela Panny Marie Slavonice 20 Kč
- hrad Landštejn vstupné základní okruh (bez průvodce) 100 Kč, děti do 18 let a senioři nad 65 let 70 Kč
- klášter Melk 14,5 €
- plavba po Dunaji cca 27 €
- rozhledna U Jakuba na Havlově hoře 50 Kč
- přírodní rezervace Blockheide, vstupné na rozhlednu a do muzea 3,5 €
- bazény Sole Felsen - svět koupání celodenní 22,5 €, na 4 hodiny 17,9 €, na 2 hodiny 12,5 €
- renesanční věž kostela svatého Vavřince, Dačice 25 Kč
- zámek Dačice 140 Kč, děti do 18 let a senioři nad 65 let 100 Kč
- věž sv. Jakuba, Telč 30 Kč dospělí, senioři 25 Kč
- hrad Roštejn, trasa A 120 Kč/ senioři 80 Kč, trasa B 80 Kč / senioři 60 Kč
- zámek Jindřichův Hradec:

Vstupné Adamovo stavení 140 Kč, do 18 a od 65 let 110 Kč Vstupné Gotický palác 120 Kč, do 18 a od 65 let 80 Kč Vstupné Interiéry 18. a 19. století 120 Kč, do 18 a od 65 let 80 Kč
- Krýzovy jesličky 60 Kč
Na vstupné a prohlídky doporučujeme cca 1000 Kč + 60 € dle individuálního zájmu o návštěvu objektů. Není podmínkou všechny vstupy absolvovat.

Základná cena zahŕňa

 • dopravu klim. busem,
 • 6x ubytování v pensionu – 2lůžk. pokoje s příslušenstvím,
 • 6x polopenzi,
 • pojištění léčebných výloh při výletech do Rakouska,
 • průvodce CK

Základná cena nezahŕňa

 • vstupné,
 • jízdu úzkokolejkou,
 • plavby,
 • fakultativní služby a vše ostatní, co není uvedeno v odstavci „Cena zahrnuje“.
Fakultativní příplatek
 • 1lůžk. pokoj 2100 Kč (pouze na vyžádání)
 • pojištění storna zájezdu

Informácie o zájazdu

Usporiadateľ: REDOK TRAVEL s.r.o., IČO 25258281.
Lokalita podľa usporiadateľa: Podľa popisu, Červená Lhota, Slavonice
Tento zájazd je poistený pre prípad úpadku cestovnej kancelárie.

0220 665 410 Číslo zájazdu: 1 450 887
Dnes 8–16 h

Nezáväzná objednávka

ČESKÁ KANADA - DOVOLENÁ PLNÁ ZÁŽITKŮ
  Česko, Rakúsko, Červená Lhota

Cena
320 EUR/os

Cestující

Číslo zájazdu: 1 450 887

Zájazd

dospělá osoba na pevném lůžku
2
320,00 €
příplatek za jednolůžkový pokoj
0
84,00 €

Poistenie

balíček poistenia Uniqa (cestovné, športové, storno, COVID) - dospelý
2
19,25 €
balíček poistenia Uniqa (cestovné, športové, storno, COVID) - dieťa do 18 rokov
0
14,84 €
samostatné poistenie storna Uniqa - osoba
0
11,00 €