FRANCIE - BRETAŇ - KOUZELNÁ A TAJEMNÁ

Francúzsko, Bretónsko, Pays de la Loire, Nantes, Quiberon, Vannes

FRANCIE - BRETAŇ - KOUZELNÁ A TAJEMNÁ

  Francúzsko, Bretónsko, Pays de la Loire, Nantes, Quiberon, Vannes
Číslo zájazdu: 1 447 954
Detail ponuky a možnosti k dovolenke:
Anotace

Poznejte s námi Bretaň, jeden z nejúžasnějších koutů celé Evropy, opojnou směs útesů a venkovské krajiny, pirátských přístavů, kraj protkaný legendami o potopených městech, meči Excalibru a artušovských lesích. Navštívíme pravěké megality, historická města, skalnaté poloostrovy a vlnami bičované pobřeží. Pocítíme lehké zachvění u tajuplných menhirů, opředených dávnými pověstmi keltských druidů. Bretaň je tu, aby nás okouzlila!
Nantes - Vannes - Carnac - Quiberon - Concarneau - Ville Close - Quimper - Locronan - Pointe de Pen-Hir - Côte de Granit Rose – Tréguier – ostrov Île de Bréhat - Côte D´Emeraude - Cap Fréhel - St. Malo - Mont-St-Michel

Program zájezdu

1. den zájezdu 
Odjezd v odpoledních hodinách z ČR (cca 18:00 hod. překročení hranic ČR). 
2. den zájezdu 
V dopoledních hodinách příjezd do Nantes, vstupní brány Bretaně. Krátká prohlídka městečka NANTES, historické centrum, náměstí Place St-Croix, katedrála sv. Petra a Pavla, exteriér zámku. Odpoledne VANNES, brána k ostrovům v Morbihanském zálivu. Projdeme se jedním z nejslavnějších vévodských měst, jež se pyšní bohatou středověkou architekturou. Staré město je nádhernou směsicí hrázděných domů a sídel obchodníků, labyrinty úzkých uliček, kamenná dlažba a rytiny, městské hradby, gotická katedrála St. Pierre. Ubytování v centru města Vannes, individuální volno, večerní město.
3. den zájezdu
Tajuplný CARNAC a jeho megalitická pole se třemi tisíci menhiry v kamenných řadách. Cesta nad rozervanými útesy CÔTE SAUVAGE až na nejjižnější část poloostrova QUIBERON. Krátkou zastávku budeme moci využít ke koupání, posezení u kávy nebo procházce podél pobřeží. Pokračujeme do rybářského přístavu CONCARNEAU a do opevněného starého města ze 14. stol. VILLE CLOSE, v jehož uličkách nás omámí vůně tradičních bretaňských pokrmů a z hradeb jsou krásné výhledy do okolí. Odjezd na ubytování do QUIMPER, prohlídka města s typickou bretaňskou atmosférou, hrázděnými domy, keramikou fajáns a gotickou katedrálou.
4. den zájezdu 
Dopoledne středověká atmosféra LOCRONANU, který svou podobu od pol. 18. stol. příliš, starosvětské prostředí, žulové domy, populární mezi filmaři - mj. se zde natáčel film „Tři mušketýři“ nebo „Tess“ R. Polanského. Odjedeme do nejzápadnějšího bretaňského regionu Finistere (Konec země) k POINTE DE PEN-HIR, nejkrásnější mys v oblasti Crozonského poloostrova. Projedeme Národním parkem D?ARMORIQUE, legendami opředená krajina o králi Artušovi. Vstoupíme do typické bretaňské stavby - farního dvora GUIMILIAU a pokračujeme na ubytování do hotelu na pobřeží růžové žuly CÔTE DE GRANIT ROSE. Pokud nám bude přát počasí a bude příliv, můžeme se krátce vykoupat, v případě odlivu uvidíme o to více bizarních tvarů růžové žuly.
5. den zájezdu
Ráno krátce navštívíme trhové městečko TRÉGUIER, ležící uprostřed masívu z růžové žuly s úžasnou katedrálou Saint Tugdual. Lodní výlet na nedaleký a jedinečný OSTROV ÎLE DE BRÉHAT, dlouhý pouhých 3,5 km, jedna velká zahrada (hortenzie, mimózy, oleandry), oáza klidu, rozeklané atoly a útesy, kaple sv. Michala. Opustíme pobřeží západní Bretaně a pokračujeme na CÔTE D´EMERAUDE k nejkrásnějšímu mysu CAP FRÉHEL se strmými útesy padajícími do mořského přílivu. Odjezd na ubytování do ST. MALO, první seznámení s městem, prohlídka typicky bretaňského města, které k této oblasti neodmyslitelně patří. „Korzárské“ město je jedním z nejoblíbenějších turistických cílů v Bretani, v 17. a 18. stol. klíčový francouzský přístav. Prohlídka starého dlážděného města, katedrála St. Vincent.
6. den zájezdu
Dokončení prohlídky ST. MALO, hrad se strážními věžemi – strhující pohledy na moře a pobřeží, hradby zbudované vojenským architektem Vaubanem, individuální volno ve městě, koupání. Pro zájemce možnost zajištění celodenního fakult. výletu místním busem k opatství MONT-ST-MICHEL, gotickému klášteru tyčícímu se ve stejnojmenném zálivu na ostrůvku. Návrat do St. Malo v pozdních odpoledních hodinách. Odjezd do ČR. 
7. den zájezdu
Návrat v dopoledních hodinách (přejezd hranic ČR v cca 09:00 hod.).

Podnadpis

ZEMĚ LEGEND A NEDOTČENÉ PŘÍRODY

Podnadpis

POZNÁVACÍ ZÁJEZD, DOVOLENÁ 2022

Typ ubytování

hotel

Zajímavosti
Na co se můžete těšit

tajuplný Carnac a kamenné menhiry
kouzelný poloostrov Quiberon
čistá příroda ostrova Ile de Bréhat
nejpůsobivější mys Bretaně Cap Fréhel

Doprava

Doprava je zajištěna dálkovým klim. autobusem. V autobuse Vám budou určena místa dle předem připraveného zasedacího pořádku, který sestavuje cestovní kancelář v závislosti na datu zakoupení.

Ubytování a stravování

UBYTOVÁNÍ
4x ubytování v hotelu ***/** – 2lůžk. pokoje s příslušenstvím
STRAVOVÁNÍ
4x snídaně. Ostatní strava je řešena z vlastních zdrojů a prostředků.

Vstupné, platby

ORIENTAČNÍ CENY VSTUPŮ z r. 2020
- Nantes – turistický vláček (okruh 45min) 7 €, děti 3-11 let 4 €, skupinové vstupné nad 20 os. 5,50 €

- Plavba na ostrov Ile de Bréhat a zpět cca 12,70 € - Fakultativní výlet k Mont Saint Michel za příplatek 600 Kč zahrnuje pouze dopravu, vstupné Mont Saint Michel 10 € skupina 8 € - Maják Cap Fréhel cca 2 €
 
DOPORUČENÉ KAPESNÉ
Dle individuálního zájmu doporučujeme cca 100 €. Není podmínkou všechny památky navštívit. Další kapesné dle vlastního uvážení. Vstupné do navštívených objektů, vláčky, lanovky, MHD, lodičky, trajekty na ostrovy u výletů nejsou zahrnuty v ceně zájezdu, pokud není v odstavci „cena zahrnuje“ výslovně uvedeno jinak.
 
UPOZORNĚNÍ
- Do kostelů není vhodné jít s holými rameny a v šortkách, může se Vám stát, že nebudete vpuštění dovnitř. Doporučujeme mít sebou turistickou obuv a turistické oblečení.
- Zdůrazňujeme, že u vstupů do všech muzeí probíhají tvrdé bezpečnostní kontroly. Nesmíte mít u sebe žádné ostré předměty, nože (ani malé zavírací), nejsou přípustné jakékoliv plechovky (s pivem nebo jinými nápoji, paštiky), alkohol ve skleněných lahvích, hrníčky, zapalovače, deodoranty ve skle (pouze v plastu).
   
MĚNA A KURZ EURO (značení €)

Základná cena zahŕňa

 • dopravu lux. klim. busem, 
 • 4x ubytování v hotelu ***/** – 2lůžk. pokoje s příslušenstvím, 
 • 4x snídani, 
 • pobytovou taxu,
 • průvodce CK

Základná cena nezahŕňa

 • vstupné, fakult. služby, lodní výlety a vše ostatní, co není uvedeno v odstavci „Cena zahrnuje“
 • Fakultativní příplatek
 • 1lůžk.pokoj 3700 Kč  (povinné při nedoobsazení),
 • fakult. výlet Mont St Michel 600 Kč (nutná rezervace v CK, min. počet účastníků 25 osob),
 • komplex. pojištění vč. storna zájezdu a případné nákazy Covid-19 v ČR i zahraničí,
 • Připojištění Covid-19 (doplňkové pojištění ke komplexnímu pojištění - rozšířená ochrana) Evropa

Informácie o zájazdu

Usporiadateľ: REDOK TRAVEL s.r.o., IČO 25258281.
Lokalita podľa usporiadateľa: Podľa popisu, Carnac, Nantes, Quiberon, Vannes
Tento zájazd je poistený pre prípad úpadku cestovnej kancelárie.

0220 665 410 Číslo zájazdu: 1 447 954
Dnes 8–16 h

Francúzsko

Francúzsko je okrem Ruska najväčšou európskou krajinou, ktorej súčasť tvorí aj známy ostrov Korzika. Okrem pevninskej časti patria ku krajine aj magické ostrovy Martinik, Réunion alebo súostrovie Francúzska Polynézia. Hlavným mestom je Paríž, romantické mesto plné života a umeleckých zážitkov. Vďaka značnej rozľahlosti francúzskeho územia tu taktiež nájdete zasnežené vrcholy Pyrenejí a Álp, ktoré sú vychýreným rajom pre lyžiarov, rovnako ako aj čarovné Azúrové pobrežie na juhu krajiny. Každý kút tejto osobitej krajiny vám umožní prežiť jedinečné okamihy. Francúzsko je taktiež rajom eurovíkendov a poznávacích zájazdov. Veľmi populárne sú historické pamiatky svetového formátu rozosiate po celej krajine od Normandie až po Azúrové pobrežie. Francúzsko je svetovo najvychýrenejšou vinárskou krajinou, ktorá sa preslávila aj vďaka cyklistike.

Nezáväzná objednávka

FRANCIE - BRETAŇ - KOUZELNÁ A TAJEMNÁ
  Francúzsko, Bretónsko, Pays de la Loire, Nantes, Quiberon, Vannes

Cena
500 EUR/os

Cestující

Číslo zájazdu: 1 447 954

Zájazd

dospělá osoba na pevném lůžku
2
500,00 €
příplatek za fakultativní výlet
0
24,00 €
příplatek za fakultativní výlet Mont St Michel (nutná rezervace v CK, min. počet účastníků 25 osob) - osoba
0
24,00 €
příplatek za jednolůžkový pokoj
0
148,00 €

Poistenie

balíček poistenia Uniqa (cestovné, športové, storno, COVID) - dospelý
2
19,25 €
balíček poistenia Uniqa (cestovné, športové, storno, COVID) - dieťa do 18 rokov
0
14,84 €
samostatné poistenie storna Uniqa - osoba
0
11,00 €