Termín:
6. 5. – 14. 5. 2018
Počet dní:
9 (ne – po)
Počet nocí:
8
Doprava:
autobusom
Strava:
raňajky
Cena za osobu:
Nezáväzná objednávka

Popis ubytovania a programu zájazdu

Anotace

Maďarsko, země termálů, papriky, přírodních zajímavostí a památek UNESCO. Necháme se okouzlit uhrančivostí nekonečné pusty, lahodností maďarských pokrmů i maďarského vína.

Lébény - Györ – Veszprém – Tihany - Székesfehérvár - Ostřihom - Visegrád – Szentendre - Budapešť - Gödölő – Hollókő - Eger – Miskolc - Tokaj - Debrecen – Kecskemét – Ópusztaszer - Szeged - Moháč - Pécs - Fertőd - Šoproň

Program zájezdu

1. den zájezdu:
Ráno odjezd z ČR do Maďarska. Krátká zastávka u skvostu románské architektury v LÉBÉNY, navštívíme jednu z nejvýznamnějších památek počátků uherského státu opatství PANNONHALMA (UNESCO). Zbytek dne prohlídka města GYÖR.

2. den zájezdu:
VESZPRÉM, sídelní město uherských královen a prvního maďarského biskupství, břehy Balatonu a návštěva rybářské vesnice TIHANY s opatstvím a skanzenem, SZÉKESFEHÉRVÁR (Stolniční Bělehrad), korunovační středisko Uherského království se zachovaným městským jádrem.

3. den zájezdu:
Monumentální bazilika v OSTŘIHOMI (Esztergom) s královským palácem, projedeme podél Dunaje k ruinám královské citadely ve VISEGRÁDU, výhled na ohbí Dunaje. Městečko SZENTENDRE s mnoha srbskými pravoslavnými památkami a nejlepším skanzenem v Maďarsku.

4. den zájezdu:
Celodenní návštěva BUDAPEŠTI (UNESCO). Čtvrť BUDA, prohlídka Gellértův vrch, čtvrť Tabán, Hradní vrch, Královský palác, Matyášův chrám, Rybářská bašta. PEŠT, Parlament, bazilika sv. Štěpána, Státní opera.

5. den zájezdu:
Barokní královský palác v GÖDÖLŐ, významné stopy císařovny Sissi, polócká vesnice HOLLÓKŐ (UNESCO) s unikátní lidovou architekturou, odtud se vydáme na nejvyšší vrchol Maďarska Kékestető (1015 m) s televizní věží s vyhlídkovou plošinou. Odpoledne barokní městečko EGER s hradem.

6. den zájezdu:
Univerzitní město MISKOLC se středověkým hradem Diósgyőr a nedalekými lázněmi MISKOLC-TAPOLCA, půvabná kulisa pohoří Bükk. Renesanční hrad SÁROSPATAK. Večer prohlídka a ochutnávka vína v TOKAJI (UNESCO).

7. den zájezdu:
Město DEBRECEN, významné kalvínské bašty na východě Maďarska. NP HORTOBÁGY (UNESCO) s unikátním hřebčínem a skvělou kuchyní. Odpoledne unikátní secesní město KECSKEMÉT s nezapomenutelnými památkami.

8. den zájezdu:
Období legendárního příchodu Maďarů nám připomene Arpádův památník v Národním historickém pamětním parku v ÓPUSZTASZERU. SZEGED, město s rozmanitou paletou architektonických slohů. Památník v MOHÁČI, kde se odehrála r. 1526 bitva znamenající i naši národní tragédii. PÉCS, maďarské město s tureckou až orientální atmosférou, katedrála sv. Petra, mešita, synagoga i raně křesťanské mauzoleum (UNESCO).

9. den zájezdu:
Návštěva velkolepého ZÁMKU ESTERHÁZYÚ v městečku Fertőd (UNESCO). Pohraniční ŠOPROŇ, historické jádro starobylého města. Odpoledne odjezd do ČR, návrat ve večerních hodinách.

Typ ubytování

Hotel

Orientační ceny vstupného

Pannonhalma: opatství 2.000,- Ft
Ráb: Sídlo kapituly 500,- Ft
Ráb: Knihovna, klenotnice 800,- Ft
Ráb: Muzeum v bazilice 500,- Ft
Veszprém: kaple sv. Gisely 800,- Ft
Veszprém: Museum Laczkó Dezső 800,- Ft
Veszprém: Bakoňský dům 500,- Ft
Tihany: skanzen 250,- Ft
Stoliční Bělehrad: Boryův hrad 800,- Ft
Ostřihom: vstup na hrad 500,- Ft
Ostřihom: Křesťanské muzeum – obrazárna 900,- Ft
Bazilika: krypta 200,- Ft, Klenotnice 800,- Ft, Kopule 600,- Ft
Visegrád: Královský palác 1.100,- Ft
Visegrád: Šalamounova věž 700,- Ft
Szentendre: Muzeum srbského pravoslavného umění 400,- Ft
Szentendre: Muzeum Ferenczyiových 600,- Ft
Szentendre: Sbírka Margity Kovácsové 1.000,- Ft
Budapešť: Matyášův kostel 1.000,- Ft
Budapešť: Maďarská národní galerie 1.200,- Ft
Budapešť: Muzeum podzemní železnice 320,- Ft
Budapešť: Gödöllő zámek 2.200,- Ft
Hollokő: vesnické muzeum 250,- Ft
Hollokő: Hradní muzeum 700,- Ft
Hollokő: Tkalcovské muzeum 300,- Ft
Eger: Hrad 1.400,- Ft
Miškovec: hrad Diósgyőr 900,- Ft
Miškovec: Jeskynní lázně 2.200,- Ft
Sárospatak: zámek Rákocziů - kombinovaný vstup (1.300,- Ft)
Sárospatak: Kalvinská kolej 600,- Ft
Tokaj: návštěva sklepu Rákocziů s ochutnávkami 3.200,- Ft
Debrecín: Kalvinská kolej 800,- Ft
Debrecín: Dériho muzeum 800,- Ft
Hortobágy: Pastýřské muzeum: 500,- Ft
Kecskemét: Návštěva muzea palírny Zwack s ochutnávkou pálenky Unicum 1.500,- Ft
Ópusztaszer: historický památník 2.800,- Ft
Segedín: Nová synagoga 500,- Ft
Segedín: Hradní muzeum 690,- Ft
Segedín: Muzeum Ference Móry 1.290,- Ft
Mohács: památník 1.300, Ft
Fertőd: zámek 2.500,- Ft
Sopron: Požární věž 1.150,- Ft
Sopron: tará synagoga 800,- Ft

Kapesné

dle individuálního zájmu o návštěvy památek, doporučujeme cca 54 000 Ft

Obsah ceny

Základná cena zahŕňa

  • dopravu lux. klim. busem
  • 8x ubytování v hotelu – 2lůžk.pokoje s příslušenstvím
  • 8x snídani
  • průvodce
  • komplex. pojištění vč. storna zájezdu

Základná cena nezahŕňa

  • vstupné, fakult. výlety, ochutnávky a vše ostatní, co není uvedeno v odstavci „Cena zahrnuje“

Fakultativní příplatek

  • 1lůžk. pokoj 2800 Kč (povinné při nedoobsazení)
  • 8x večeře 2200 Kč

Informácie o zájazde

Tento zájazd je poistený pre prípad úpadku cestovnej kancelárie. Kategória hotela a informácie o zájazde sú uvedené podľa popisu usporiadajúcej cestovnej kancelárie. Doklady o poistení jednotlivých cestovných kancelárií nájdete tu. Organizovanie tohto zájazdu sa riadi obchodnými podmienkami cestovnej kancelárie Redok Travel, ktorá zájazd organizuje.

  • Lokalita podľa CK: Podľa popisu
  • Miesto podľa CK: Budapešť, Debrecen, Eger, Godolo, Győr, Hollókö, Kecskemét, Lébény, Miskolc, Ópusztaszer, Ostrihom, Székesfehérvár, Szentendre, Tihany, Tokaj, Veszprém, Visegrád
Informácie o zľavách

MAĎARSKO - ZEMÍ KORUNY SV. ŠTĚPÁNA

Číslo zájazdu: 581834
Maďarsko, Balaton, Budapešť a okolie, Maďarské termály, Severné Maďarsko, Východné Maďarsko, Západné Maďarsko, Budapešť, Debrecen, Eger, Godolo, Győr, Kecskemét, Lébény, Miskolc, Ostrihom, Székesfehérvár, Szentendre, Tihany, Tokaj, Veszprém, Visegrád