POLSKO - ADVENTNÍ KRAKOV - MĚSTO KRÁLŮ

Poľsko, Krakov

POLSKO - ADVENTNÍ KRAKOV - MĚSTO KRÁLŮ

  Poľsko, Krakov
Detail ponuky a možnosti k dovolenke:
Anotace

Za vánočním kouzlem do adventního Krakova, jednoho z nejkrásnějších evropských měst na řece Visle, renesančního skvostu a města legend, na jehož podobě se podíleli renomovaní umělci a architekti z Itálie a Nizozemí, historické domy a paláce, proslulý městský trh Sukennica, pohádkové betlémy, obchody, stánky s místními specialitami, příjemné kavárny a návštěva Solného dolu Wieliczka. Určitě ochutnáme i místní specialitu preclíky.

Program zájezdu

1. den zájezdu:

Odjezd z ČR v ranních hodinách (cca 8:30 hod. překročení hranic z ČR). Dopoledne příjezd do KRAKOVA (UNESCO), prohlídka historického centra 'Jagellonské perly' v meandru řeky Visly, dominanta města pahorek WAWEL s impozantním Královským zámkem z 10. stol., gotickou katedrálou sv. Stanislava a Václava, místo korunovace a stejně tak posledního odpočinku polských králů. Procházka Starým městem, Královská cesta, Kanovnická ulice, nejkrásnější ulice starého Krakova, Hlavní náměstí s největšími adventními trhy, Mariánským kostelem s největším gotickým oltářním triptychem od Veita Stosse a impozantní historickou tržnicí Sukiennice ve středu náměstí, Floriánská brána a příjemné parky Planty po obvodu starého města. Večer odjezd na ubytování.

2. den zájezdu:

Dopoledne Krakov, bývalá židovská čtvrť KAZIMIERZ (UNESCO), synagoga Remuh, židovský hřbitov. Odpoledne prohlídka jednoho z největších a nejznámějších solných dolů na světě WIELICZKA (UNESCO). V pozdních odpoledních hodinách odjezd do ČR (přejezd hranic do ČR v cca 18:00 hod.).

Podnadpis

A SOLNÝ DŮL WIELICZKA

Typ ubytování

hotel***

Doprava

Doprava je zajištěna dálkovým klim. autobusem. V autobuse Vám budou určena místa dle předem připraveného zasedacího pořádku, který sestavuje cestovní kancelář v závislosti na datu zakoupení.

Ubytování a stravování

UBYTOVÁNÍ
1x ubytování v hotelu *** - 2lůžkové pokoje s příslušenstvím
STRAVOVÁNÍ
1x snídaně formou bufetu. Ostatní strava je řešena z vlastních zdrojů a prostředků.

Vstupné, platby

ORIENTAČNÍ CENY VSTUPŮ (z r. 2020) – ceny v PLN
Krakov – Wawel královské komnaty 30 PLN
Krakov – Wawel zahrady + nádvoří + kostel sv. Gereona 25 PLN
Krakov – Wawel zbrojnice + klenotnice 25 PLN
Krakov – Stará Synagoga 14 PLN
Wieliczka – Solný důl 93 PLN, děti 73 PLN, studenti a senioři 84 PLN, pro skupiny platí 10% sleva
DOPORUČENÉ KAPESNÉ
Doporučujeme na vstupy cca 200 PLN, není podmínkou všechny objekty navštívit. Další kapesné dle vlastního uvážení. Vstupné do navštívených objektů, vláčky, lanovky, MHD, lodičky u výletů nejsou zahrnuty v ceně zájezdu, pokud není v odstavci „cena zahrnuje“ výslovně uvedeno jinak.
Solný důl Wieliczka – doplňující informace:
Během přibližně 2hodinové prohlídky sejdete dolů více než 800 schodů celkem a pak teprve nahoru pojedete výtahem. Možnost výtahem dolů, a to pouze polovinu schodů, je za poplatek 250 zlotých pro skupinu (35 osob) a dle aktuálních možností.
MĚNA A KURZ
Polský zlotý (značení PLN), 1 PLN = cca 5,7 Kč

Základná cena zahŕňa

 • dopravu lux. klim. busem,
 • 1x ubytování v hotelu***- 2lůžk. pokoje s příslušenstvím,
 • 1x snídani formou bufetu,
 • průvodce CK.

Základná cena nezahŕňa

 • vstupné,
 • fakult. služby a vše ostatní, co není uvedeno v odstavci „Cena zahrnuje“.

Fakultativní příplatek

 • 1lůžk. pokoj 400 Kč,
 • 1x večeře 300 Kč,
 • komplex. pojištění vč. storna zájezdu a případné nákazy Covid-19 v ČR i zahraničí,
 • připojištění Covid-19 (doplňkové pojištění ke komplexnímu pojištění - rozšířená ochrana) Evropa,
 • Povinný příplatek: nástup Brno +200 Kč

Informácie o zájazde

Tento zájazd je poistený pre prípad úpadku cestovnej kancelárie. Kategória hotela a informácie o zájazde sú uvedené podľa popisu usporiadajúcej cestovnej kancelárie. Organizovanie tohto zájazdu sa riadi obchodnými podmienkami cestovnej kancelárie, ktorá zájazd organizuje. Tento zájazd usporadúva cestovná kancelária Redok Travel, IČ: 25258281. Upozorňujeme, že cestovná kancelária si z dôvodov uvedených v obchodných podmienkach vyhradzuje právo zmeny podmienok organizovanie zájazdu a právo zájazd zrušiť aj po uzatvorenie cestovnej zmluvy.

 • Lokalita podľa CK: Podľa popisu
 • Miesto podľa CK: Krakov

0220 665 410 Číslo zájazdu: 1 212 315
dnes zatvorené

Nezáväzná objednávka

POLSKO - ADVENTNÍ KRAKOV - MĚSTO KRÁLŮ
  Poľsko, Krakov

Cena
105 EUR /os

Cestující

Číslo zájazdu: 1 212 315

Zájazd

dospělá osoba na pevném lůžku
2
105,00 €
příplatek za pokoj s balkonem na mořskou stranu - osoba
0
29,00 €
příplatek za nástup Brno - osoba
0
8,00 €
příplatek za 1x večeře - osoba
0
12,00 €
příplatek za jednolůžkový pokoj
0
16,00 €

Poistenie

balíček poistenia Uniqa (cestovné, športové, storno, COVID) - dospelý
2
8,25 €
balíček poistenia Uniqa (cestovné, športové, storno, COVID) - dieťa do 18 rokov
0
6,36 €