RUSKO - PETROHRAD, FINSKO

Estónsko, Fínsko, Litva, Lotyšsko, Rusko, Fínsko, Litva, Helsinki, Lahti, Petrohrad, Riga, Rundale, SAVONLINNA, ŠIAULIAI, Tallinn, Trakai, Vilnius

RUSKO - PETROHRAD, FINSKO

  Estónsko, Fínsko, Litva, Lotyšsko, Rusko, Fínsko, Litva, Helsinki, Lahti, Petrohrad, Riga, Rundale, SAVONLINNA, ŠIAULIAI, Tallinn, Trakai, Vilnius
Detail ponuky a možnosti k dovolenke:
Anotace

Letecký poznávací zájezd přes Pobaltí a Finsko do Petrohradu. Pobaltské republiky v posledních letech znovu odhalují pro turisty svou malebnou krásu a množství historických památek. Navštivte s námi Litvu – zemi jantaru a dřevěných křížů, Lotyšsko – zemi navždy spojenou Baltským mořem, Estonsko – protkané sítí řek, zálivů a fjordů, Finsko – zemi tisíců jezer a především pak ruský Petrohrad, Petrodvorce a Carské Selo budou vrcholem celého poznávacího zájezdu.
Tallinn - Helsinky - Lahti - Savonlinna - Petrohrad - Petrodvorce - Puškin - Pskov - Riga
Letecký poznávací zájezd do Pobaltí, Finska a Petrohradu provází PhDr. Tomáš Jeřábek, kvalifikovaný historik umění

Program zájezdu

1. den zájezdu
Odlet z Prahy do RIGY, transfer do hotelu, ubytování.
2. den zájezdu
Idividuální volno, možná prohlídka Rigy, odpoledne připojení k autobusové skupině. Večer Estonsko, oblast kouzelných pláží město Pärnu – ubytování v hotelu.
3. den zájezdu
Po snídani cesta do TALLINNU (UNESCO), hlavního města Estonska, na břehu Finského zálivu. Staré město obehnané mohutnými hradbami s věžemi a cimbuřím připomíná malebností svých uliček Prahu. Uvidíme bránu Viru, Radniční náměstí s gotickou katedrálou, hanzovní cechovní a kupecké domy. V podvečer trajekt z Tallinnu do Helsinek. Večer ubytování v hotelu v Helsinkách.
4. den zájezdu
Hlavní město Finska HELSINKY, prohlídka okolí přístavu, Uspenská katedrála, moderní kostel Skalní chrám - Temppeliaukion kirkko, hala Finlandia, Olympijský stadion - dějiště LOH 1952, Sibeliův monument - památník nejslavnějšího finského skladatele. Přejezd do střediska zimních sportů LAHTI, vstupní brána do finské jezerní plošiny. Cesta nádhernou jezerní krajinou do oblasti Savonlinny, ubytování.
5. den zájezdu
Jedno z nejkrásnějších finských měst SAVONLINNA, usazené na dvou ostrovech mezi jezery, zastávka u impozantního vodního hradu OLAVINLINNA. V podvečerních hodinách příjezd do PETROHRADU, ubytování a osobní volno.
6. den zájezdu
PETROHRAD (UNESCO), město založené r. 1703 Petrem Velikým na břehu Finského zálivu. Okružní jízda městem – domek Petra I. Velikého, Smolný klášter, Křižník Aurora odstartoval jednu z nejzásadnějších událostí světových dějin minulého stol. Prohlídka nejvýznamnějších pamětihodností města. Ermitáž, jednoho z nejslavnějších světových muzeí a galerií na honosném Palácovém nábřeží, bezkonkurenční sbírky uměleckých pokladů. Zaječí ostrov, historicky první osídlený ostrov Petrohradu s impozantní Petropavlovskou pevností a katedrálou sv. Petra a Pavla s hrobkou P. Velikého a dalších ruských carů, vězení Trubeckého bastionu. Fakultativní lodní projížďka po Něvě – úchvatné pohledy na mosty a vodní cesty. Návrat na nocleh.
7. den zájezdu
Letní rezidence Petra Velikého PETRODVORCE, prohlídka grandiózního parku, jemuž dominuje Velká kaskáda (37 zlacených soch, 64 fontán a 142 vodotrysků). Odpoledne náměstí sv. Izáka s jezdeckou sochou Petra Velikého a monumentální katedrálou sv. Izáka – z její kopule se skýtá fantastický výhled na město a sousední Admiralitu a Ermitáž. Něvský prospekt – nejslavnější ulice v Rusku, individuální volno. Fakultativně výlet na noční otevírání mostů na Něvě. Autobusem na náměstí Děkabristů, projížďka nočním nasvíceným městem, chrám sv. Mikuláše a romantická místa na břehu kanálů – Petrohradské Benátky. Místa, kam Dostojevský zasadil děj románu Zločin a trest. Návrat do hotelu okolo 02:00 hod.
8. den zájezdu
Městečko PUŠKIN, jižně od Petrohradu, velkolepé sídlo ruských carů Carskoje Selo. Jen málo míst v Rusku je spjato s ruskými dějinami více, než zdejší paláce a parky. Prohlídka Kateřinského paláce carevny Kateřiny II. Veliké – mistrovské dílo baroka s Jantarovou komnatou. V podvečerních hodinách odjezd na ubytování do města PSKOV, jednoho z nejstarších ruských měst, s nespočtem církevních staveb.
9. den zájezdu
Brzy ráno odjezd z hotelu a překročení ruských hranic. RIGA (UNESCO), hlavní město Lotyšska a největší město Pobaltí. Stará Riga – středověké jádro města s nejstaršími kamennými domy v zemi, ulice Kalku, červený cihlový kostel sv. Petra, ulice Skarňu, gotický dům Černohlavců, trojice domů Tři bratři na Maža Pils, spleť uliček, nábřeží, individuální volno, atmosféra města. Večer ubytování v Rize.
10. den zájezdu
Snídaně, transfer na letiště v Rize a odlet do Prahy.

Podnadpis

A OKRUH POBALTSKÝMI REPUBLIKAMI

Podnadpis

LETECKÝ POZNÁVACÍ ZÁJEZD - POBALTÍ, FINSKO A PETROHRAD

Typ ubytování

hotely

Doprava

letecky na trase Praha – Riga – Praha, po destinaci se budeme pohybovat lux. klim. autobusem.

Ubytování a stravování

UBYTOVÁNÍ
9x ubytování – hotely*** - 2lůžk. pokoje s příslušenstvím
STRAVOVÁNÍ
9x snídaně převážně formou bufetu. Ostatní strava je řešena z vlastních zdrojů a prostředků.

Vstupné, platby

ORIENTAČNÍ CENY NĚKTERÝCH VSTUPŮ z r. 2020 - ceny v RUB a €

Lotyšsko:
Riga – Národní galerie 6 €
Estonsko:
Tallinn – Městské muzeum 6 €, studenti a senioři 4 €
Combo ticket 20 €, zahrnuje vstup do muzeí: Tallinn City Museum, Kiek in de Kök Fortifications Museum, Museum of Photography, Tallinn Russian Museum, Museum in Kalamaja
Tallinn – věž radnice 4 € , do 18 let 2 €
Finsko:
Helsinky – skalní chrám 4 €, do 18 let zdarma
Rusko:
Petrohrad – Ermitáž – muzeum + budovy hlavního štábu cca 22 €
Petrohrad – Petropavlovská pevnost + chrám cca 10 €
Petrohrad – Petrodvorce – zahrady cca 1200 RUB
Petrohrad – lodní projížďka po Něvě cca 800 RUB
Petrohrad – Isakijevský chrám a kolonáda – 350 RUB, kolonáda 200 RUB
Petrohrad – Chrám Spasitele Na Krvi – 350 RUB
Petrohrad – Katedrála Panny Marie Kazaňské zdarma
Petrohrad – Ruské muzeum (alternativně) 500 RUB
Petrohrad – noční otvírání mostů (dle počtu osob) cca 10 €
Petrohrad – doprava – autobus nebo tramvaj 50 RUB, metro 55 RUB (neomezeně dlouho bez přestupu), 1 den 185 RUB, 2 dny 260 RUB
Puškin – Kateřinský palác cca 1050 RUB
Pozn.: V případě vstupů v Petrohradu uvedených výše v €, bude průvodce IHNED po nástupu do autobusu zjišťovat váš zájem, abychom mohli předem zajistit vstupenky na potřebné termíny a časy prohlídek.

DOPORUČENÉ KAPESNÉ Na vstupné doporučujeme částku ve výši cca 3500 RUB a cca 100 € dle individuálního zájmu o návštěvu objektů. Není podmínkou všechny památky navštívit. Další kapesné dle vlastního uvážení. Vstupné do navštívených objektů, vláčky, lanovky, MHD, lodičky, trajekty na ostrovy u výletů nejsou zahrnuty v ceně zájezdu, pokud není v odstavci „cena zahrnuje“ výslovně uvedeno jinak.
MĚNA A KURZ
Euro (značení EUR nebo €), 1 € = cca 26 Kč

Ruský rubl (značení RUB), 100 RUB = cca 29 Kč
Směnný kurz rublu je značně kolísavý. U nás možno RUB vyměnit ve směnárnách ruské spořitelny Sberbank. Pokud máte možnost, doporučujeme část svých finančních prostředků vyměnit již před odjezdem v ČR.

Základná cena zahŕňa

 • leteckou přepravu Praha – Riga – Praha vč. let. tax a poplatků,
 • transfer z/na letiště,
 • dopravu lux. klim. busem v průběhu zájezdu,
 • trajekt Tallinn – Helsinky,
 • 9x ubytování – hotely*** - 2lůžk. pokoje s příslušenstvím,
 • 9x snídani většinou formou bufetu,
 • komplex. pojištění vč. storna zájezdu a případné nákazy Covid-19 v ČR i zahraničí (povinné z důvodu vyřízení víza),
 • průvodce CK

Základná cena nezahŕňa

 • vstupné vč. rezervačních poplatků, fakult. služby a vše ostatní, co není uvedeno v odstavci „Cena zahrnuje“

Fakultativní příplatek

 • 1lůžk. pokoj 6800 Kč (povinné při nedoobsazení),
 • připojištění vyššího storna zájezdu + 250 Kč
 • připojištění Covid-19 (doplňkové pojištění ke komplexnímu pojištění - rozšířená ochrana) Evropa
 • Jantarová komnata 890 Kč – cena zahrnuje vstup do zámku, zámeckého parku i návštěvu Jantar. Komnaty, vč. povinného místního průvodce a sluchátek (nutno objednat nejpozději měsíc před odjezdem).
 • Skupinové turistické vízum do Ruska 1990 Kč (o potřebných formalitách nutných k vyřízení víza do Ruska budeme včas informovat)

Informácie o zájazde

Tento zájazd je poistený pre prípad úpadku cestovnej kancelárie. Kategória hotela a informácie o zájazde sú uvedené podľa popisu usporiadajúcej cestovnej kancelárie. Organizovanie tohto zájazdu sa riadi obchodnými podmienkami cestovnej kancelárie, ktorá zájazd organizuje. Tento zájazd usporadúva cestovná kancelária Redok Travel, IČ: 25258281. Upozorňujeme, že cestovná kancelária si z dôvodov uvedených v obchodných podmienkach vyhradzuje právo zmeny podmienok organizovanie zájazdu a právo zájazd zrušiť aj po uzatvorenie cestovnej zmluvy.

 • Lokalita podľa CK: Podľa popisu
 • Miesto podľa CK: Helsinky, LAHTI, Petrohrad, Riga, Rundale, SAVONLINNA, ŠIAULIAI, Tallinn, Trakai, Vilnius

0220 665 410 Číslo zájazdu: 1 138 158
Dnes 8–16 h

Nezáväzná objednávka

RUSKO - PETROHRAD, FINSKO
  Estónsko, Fínsko, Litva, Lotyšsko, Rusko, Fínsko, Litva, Helsinki, Lahti, Petrohrad, Riga, Rundale, SAVONLINNA, ŠIAULIAI, Tallinn, Trakai, Vilnius

Cena
1 151 EUR /os

Cestující

Číslo zájazdu: 1 138 158

Zájazd

dospělá osoba na pevném lůžku
2
1 151,00 €
příplatek za Jantarovou komnatu
0
35,00 €
příplatek za skupinové turistické vízum do Ruska - osoba
0
77,00 €
příplatek za Jantarovou komnatu - osoba
0
35,00 €
příplatek za vízum do Ruska - osoba
0
77,00 €
příplatek za jednolůžkový pokoj
0
265,00 €

Poistenie

cestovné poistenie ECP PLUS Svet 10 dní - osoba
2
21,00 €
poistenie stornovacích poplatkov - zadarmo
2
0,00 €

Parkovanie

parkovanie pri letisku Praha - 10 dní
0
45,00 €