SRÍ LANKA - EXOTIKA a VÁNOCE

Srí Lanka (Cejlón), Anuradhapura, Colombo

SRÍ LANKA - EXOTIKA a VÁNOCE

  Srí Lanka (Cejlón), Anuradhapura, Colombo
Detail ponuky a možnosti k dovolenke:
Anotace

Oslavte s námi Vánoce netradičně v duchu exotické Srí Lanky. O Vánocích se zde žádný kapr nesmaží, za to ale kuchyni provoní vepřové maso, kokosové víno či známý tradiční likér ´Arack´ s lahodnou vůní čerstvě upečeného kokosového moučníku.
Jeden z nejúspěšnějších pobytově – poznávacích zájezdů za exotikou, do země tajů, nádherné fauny i flóry na exotickou Srí Lanku. Do země nacházející se těsně nad rovníkem, uprostřed vod Indického oceánu. Srí Lanka se překládá jako „Krásná země' a my se o její kráse přesvědčíme. Objevíme fantastickou rozmanitost ostrova, kulturní dědictví buddhistů i hinduistů, nádherné chrámy s bohatou výzdobou, bujnou vegetaci deštných pralesů, volně žijící slony, čajové plantáže a překrásné pláže Indického oceánu.

Colombo - Anuradhapura - Polonnaruwa – Gal Viharaya - NP Minneriya - Lion Rock - Sigiriya – Dambulla - Kandy - chrám Buddhova zubu - Peradeniya – vysočina Hill Country - vodopády Ramboda - Nuwara Eliya - NP Horton Plains – Baker´s Falls

Program zájezdu

1. den zájezdu
Odlet z Prahy z českým průvodcem na Srí Lanku.
2. den zájezdu
Ráno přílet do COLOMBA, prohlídka hlavního města Srí Lanky, návštěva buddhistického chrámu, Památníku nezávislosti, místního trhu Pettah, Galle Face green, odpoledne odjezd do hotelu.
3. den zájezdu
Brzy ráno odjedeme do nejstaršího královského města Srí Lanky ANURADHAPURA (UNESCO), bývalé hlavní město velkolepé buddhistické říše, prohlídka, množství dágob (Ruvanvalisaya, Abhayagiri aj.), posvátný více než 2 tisíce let starý strom „Bo“.
4. den zájezdu
Dopoledne prohlídka druhého královského města POLONNARUWA (UNESCO), středověká metropole Srí Lanky, paláce, chrámy, dágoby, gigantický zavlažovací systém a komplex GAL VIHARAYA, vrchol sochařského a kamenického umění (Svatyně z černého kamene). Navštívíme tradiční srílanské dřevařské dílny s možností nakoupení suvenýrů. Odpoledne možnost tradiční jízdy na slonech, která k ostrovu patří. Pro zájemce je připravena i návštěva NP MINNERIYA s rozlohou více než 8900 m 2 formou Jeep safari (cca 50 $). Celé oblasti, kterou tvoří les a křoviny, dominuje stejnojmenná nádrž. Při projížďce parkem spatříme stáda slonů, sambary, makaky aj. NP je rájem i pro milovníky ptactva - čápi, pelikáni, volavky, papoušci aj.
5. den zájezdu
Skalní masív LION ROCK (Lví skála) na jehož vrcholu jsou ruiny paláce SIGIRIYA (UNESCO), tzv. osmý div světa - komplex zahrad, fontán a vodních nádrží. Výstup na vrchol je velkým zážitkem, cestou vzhůru budeme obdivovat světoznámé fresky žen a nahlédneme i do jeskyní, které kdysi sloužily poustevníkům. Přejedeme k jeskynním chrámům v DAMBULLE (UNESCO) „Zlatá skála“ – v překrásně zdobených jeskyních se nachází mnoho symbolů buddhismu a hinduismu, fresky zachycující život Buddhy a události sinhálské historie, průvodci nám zde budou i všetečné opice. Odjezd do posledního města sinhálských králů KANDY (UNESCO), města ležícího na stejnojmenném jezeře, na okraji srílanské vysočiny. Cestou zastávka v tradiční Ayurvedické zahradě koření s vysvětlením jednotlivých druhů a jejich léčebných účinků.
6. den zájezdu
Návštěva nejposvátnějšího buddhistického místa na Srí Lance chrámu BUDDHOVA ZUBU (chrám Dalada Maligawa s vzácnou relikvií - Buddhův zub) a Královské botanické zahrady PERADENIYA u řeky Mahaweli Ganga. Zde se seznámíme s flórou Srí Lanky a prohlédneme si i atrakce zahrady - jávský fíkovník, jehož koruna pokrývá 3000 m2, obří bambusy, vzácné palmy 'Coco de Mer'. Zastavíme v muzeu drahých kamenů a diamantů - ukázka těžby a opracování tradičních rubínů a safírů formou videoprojekce. Návrat na ubytování, večer slavnostní štědrovečerní menu, zábavný program. 
7. den zájezdu
Přejedeme na Srílanskou vysočinu HILL COUNTRY, zastávka mezi čajovými plantážemi, návštěva typické továrny na čaj s vysvětlením celého procesu výroby, ochutnávka a možnost nákupu tradičního cejlonského čaje. V horské oblasti vysočiny zastavíme u překrásných vodopádů RAMBODA a nedaleko nejvyšší hory Srí Lanky Piduruthalagala (2555 m n. m.) si prohlédneme nejvýše položené koloniální městečko ostrova NUWARA ELIYA, v překladu „město světla'- sídelní místo Britů.
8. den zájezdu
Fakultativní výlet do NP HORTON PLAINS (UNESCO), krásná, tichá oblast vysočiny, exotická zvěř a množství ptáků (cca 50 $). Brzy ráno (snídaně formou balíčku) odjedeme jeepy z hotelu na náhorní plošinu ve výšce cca 2100 - 2300 m n. m. Pěší turistický okruh (cca 9 km) k Bakerovým vodopádům - Baker´s Falls až k vyhlídce Konec světa. Tu náhle plošina Hortonských plání končí 880 m hlubokým srázem, odtud název vyhlídky Konec světa a další krok už udělat nemůžeme. Cestou pestrá flóra a fauna, krásné výhledy po vysočině. Ostatní individuální volno, odpoledne společně odjezd do letoviska u Indického oceánu NEGOMBO.
9. den zájezdu
Volný den, koupání v INDICKÉM OCEÁNU, bazénu nebo relaxace v hotelovém wellness centru.
10. den zájezdu
Volný den, koupání, nákup suvenýrů. V podvečer transfer na letiště do Colomba, odlet s průvodcem do ČR.
11. den zájezdu
Přílet do Prahy v dopoledních hodinách.

Podnadpis

KRÁLOVSKÁ MĚSTA, NÁRODNÍ PARKY + POBYT U MOŘE

Podnadpis

POZNÁVACÍ ZÁJEZD NA SRÍ LANKU 2022, DOVOLENÁ V EXOTICE

Typ ubytování

hotel***/****

Vstupní vízum
 • turistické vízum 35 USD, o potřebných formalitách budeme včas informovat
Očkování
 • při vstupu na Srí Lanku není vyžadováno žádné očkování
Zajímavosti
Na co se můžete těšit

památky „Zlatého trojúhelníku“
národní parky s exotickou faunou a flórou
vyhlídka Konec světa a vodopády Baker´s falls
čajové plantáže a Indický oceán

Doprava

letecky Praha (Vídeň) - Colombo s přestupem a zpět, po destinaci se budeme pohybovat místním klim. autobusem.

Ubytování a stravování

UBYTOVÁNÍ
8x ubytování v hotelu****/*** - 2lůžk. pokoje s příslušenstvím
STRAVOVÁNÍ
8x polopenze (vč. štědrovečerní večeře). Ostatní strava je řešena z vlastních zdrojů a prostředků.

Vstupné, platby
 • ORIENTAČNÍ CENY VSTUPŮ (CENY Z ROKU 2020) – ceny v USD ($)
  Fakult. výlety:
  Jízda na slonech 20-30 $ + nákup banánů pro slony
  Safari NP MINNERIYA 50 $
  Národní park pěší okruh Horton Plains 40 $
  Vstupy:
  Chrámy Anuradhapura 600 LKR (4 $) + spropitné
  Chrámy Polonnaruwa 3 875 LKR (23 $)
  Král. palác na skále v Sigiriya 4 650 LKR (28 $) neklouzavé boty!
  Chrámy Dambulla 1 500 LKR (9 $)
  Kandy chrám Buddhova zubu 1 500 LKR (9 $) + spropitné 5 $
  Kandy tance - představení 1 100 LKR (7 $)
  Kořeninová zahrada a čajová plantáž zdarma jen něco ze spropitného
  Botanická zahrada 1 500 LKR (9 $)
  Národní muzeum Colombo 1 000 LKR (6 $) dle času možnost k návštěvě
  DOPORUČENÉ KAPESNÉ
  Peníze na vstupy dle programu je nutno vyměnit hned při příletu do Colomba na letišti. Na fakultativní výlety a vstupy doporučujeme částku cca 200 $ (není nutné absolvovat vše). Jinak na stravu doporučujeme cca 15 $ /den. Na spropitné řidičům, místnímu průvodci, pro místní personál – průvodce z místa, hlídání bot u chrámů, řidiče, nakládku zavazadel do autobusu doporučujeme cca 50 $ (částku vybere průvodce na začátku zájezdu a bude to rozdělovat - povede účetnictví spropitného).
  UPOZORNĚNÍ KE VSTUPŮM
  • NP pěší okruh Horton Plains – zákaz vnášení všech plastů do parku včetně pláštěnek a obalů, sáčků, kontrola vše zabavuje u vchodu do parku, neklouzavé boty a větrovku sebou (platí také v Sigiriya).
  • Při vstupu do chrámů musejí mít muži dlouhé nohavice, ženy dlouhé sukně!!!
  • Kolem chrámů je povoleno chodit pouze naboso, ale kvůli rozpálené půdě (v jarním termínu) od sluníčka nebo blátě v podzimním termínu) doporučujeme chodit v ponožkách. Vzít si starší ponožky sebou cca 3 páry většinou jsou tak špinavé, že se nedají ani vyprat. Do chrámů musí mít každý zahalená ramena a oděv minimálně pod kolena, spíše jsou již vyžadovány dlouhé kalhoty/sukně.
  • Vyzouvat se musí také při vstupu do jednotlivých památek. Nesmí se zde fotit zády, pouze předem, max. bokem.
  • Vždy a všude je nutné platit tzv. spropitné (tips), nezapomeňte tedy drobné, opravdu je to nutnost, kterou vždy na Srí Lance vyžadují.

  MĚNA A KURZ
  Národní měnou je Srílanská rupie (LKR).
  1 USD ($) = cca 172 LKR.
  Srílanské banky Vám bez problémů vymění eura, americké dolary i britské libry. V blízkosti turistických center se nacházejí bankomaty. Cestovní šeky se nepřijímají, ale dá se zde platit i kreditní kartou ve větších obchodech a restaurací, ale ne všude. Doporučujeme platit spíše hotovostí a bankomaty využívat jen na hotelech.

https://www.kurzy.cz/kurzy-men/kurzy.asp?a=X&mena1=USD&mena2=LKR&c=1&d=6.11.2018&convert=P%F8eve%EF+m%ECnu

Základná cena zahŕňa

 • leteckou přepravu: Praha - Colombo a zpět,  
 • letištní taxy, transfer z/na letiště, 
 • dopravu místním klim. busem na Srí Lance, 
 • 8x ubytování v hotelu***/**** - 2lůžk. pokoje s příslušenstvím, 
 • 8x polopenzi (vč. štědrovečerní večeře), 
 • průvodce CK, 
 • místního průvodce

Základná cena nezahŕňa

 • vstupné (doporučujeme částku 200 $),
 • fakultativní výlety,
 • služby a vše ostatní, co není uvedeno v odstavci „Cena zahrnuje“ 
 • dále turist. vízum ( o formalitách vyřízení budeme včas informovat)
 • Fakultativní příplatek
 • 1lůžk. pokoj 13990 Kč (povinné při nedoobsazení), 
 • komplex. pojištění vč. připojištění vyššího storna zájezdu a případné nákazy Covid-19 v ČR i zahraničí 1050 Kč, 
 • připojištění Covid-19 (doplňkové pojištění ke komplexnímu pojištění - rozšířená ochrana) Svět - 60 Kč/den
Cena zájazdu zahŕňa cenu letenky v optimálnej knihovacej triede. Konečná cena sa tak môže od uvedenej sumy líšiť. Aktuálnu cenu vám radi overíme po zaslaní nezáväznej objednávky.

Informácie o zájazdu

Usporiadateľ: REDOK TRAVEL s.r.o., IČO 25258281.
Lokalita podľa usporiadateľa: Podľa popisu, Anuradhapura, Colombo
Tento zájazd je poistený pre prípad úpadku cestovnej kancelárie.

0220 665 410 Číslo zájazdu: 1 447 950
Dnes 8–14.30 h

Srí Lanka (Cejlón)

Srí Lanka je ostrovným štátom v Indickom oceáne pri juhovýchodnom výbežku Indie, s ktorou je spojená pásom koralových útesov, nazývaných Adamov most. Predtým bol ostrov známy pod názvom Cejlón. Prírodné krásy tohto stále zeleného ostrova sú vďaka priaznivému podnebiu veľmi rozmanité a Srí Lanka je domovom jedinečných rastlinných i živočíšnych druhov. Príroda prechádza od pobrežných piesočných pláží a palmových hájov cez čajovníkové a ryžové polia až po dažďové pralesy. Rovnako bohaté je aj more, najmä koralové útesy sú plné pestrofarebného života. Podobne ako príroda, tak aj umelecké a architektonické pamiatky na tomto ostrove ohromia svojich návštevníkov. V mestách sú to hlavne stavby poukazujúce na éru kolonializmu. Po celom ostrove sú rozosiate posvätné chrámy, svätyne a pútnické miesta hinduistických a budhistických náboženstiev.

Nezáväzná objednávka

SRÍ LANKA - EXOTIKA a VÁNOCE
  Srí Lanka (Cejlón), Anuradhapura, Colombo

Cena
2 120 EUR/os

Cestující

Číslo zájazdu: 1 447 950

Zájazd

dospělá osoba na pevném lůžku
2
2 120,00 €
příplatek za jednolůžkový pokoj
0
560,00 €

Poistenie

balíček poistenia Uniqa (cestovné, športové, storno, COVID) - dospelý
2
88,00 €
balíček poistenia Uniqa (cestovné, športové, storno, COVID) - dieťa do 18 rokov
0
62,81 €
samostatné poistenie storna Uniqa - osoba
0
33,00 €

Parkovanie

parkovanie pri letisku Praha - 11 dní
0
1,00 €