ŠVÝCARSKO - KANTON TICINO

Švajčiarsko, Švajčiarske jazerá, Ticino, Caslano, Lago di Lugano, Lugano, Melide, TIRANO

ŠVÝCARSKO - KANTON TICINO

  Švajčiarsko, Švajčiarske jazerá, Ticino, Caslano, Lago di Lugano, Lugano, Melide, TIRANO
Číslo zájazdu: 1 213 735
Detail ponuky a možnosti k dovolenke:
Anotace

Vydejte se s námi do atraktivního švýcarského kantonu Ticino, kraje věčného jara se středomořskou atmosférou, svébytnou kulturou a kulisou horských velikánů, jezer a hradů. Pojedeme panoramatickým horským Bernina Expressem s úchvatnými scenériemi ledovců a galerií. Navštívíme město tří hradů Bellinzonu. Poznáme život u jezer se zrcadlovou hladinou s městy Lugano, Locarno. Navštívíme ostrov Isola Bella na jezeře Lago di Maggiore a izolované horské údolí Verzasca s přehradou Vogorno, jež je plněna vodami divoké řeky Verzasca s bílými kameny na dně, které dodávají vodě jedinečné smaragdové zbarvení.
Zájezd provází Bc. Šarka Surovcová
Sv. Mořic - vlak Bernina Express - Tirano - Caslano - Lugano - Melide – Stressa - Lago di Maggiore - Isola Bella - Locarno – údolí Verzasca - přehrada Vogorno - Lavertezzo – Bellinzona

Program zájezdu

1. den zájezdu
Odjezd ve večerních hodinách z ČR.
2. den zájezdu
Návštěva světově proslulého horského střediska SV.MOŘIC. Po jeho prohlídce cesta horským vláčkem BERNINA EXPRESS, kolem jezer a ledovců, přes viadukty, tunely a galerie, překrásné vyhlídky, až do italského města TIRANO, kde si prohlédneme baziliku Madonna di Tirano. Odjezd na ubytování.
3. den zájezdu
Návštěva známé čokoládovny Alprose v městečku CASLANO, možnosti nákupů. Následuje město LUGANO, ležící na břehu jezera Lago di Lugano, prohlídka historického centra, návštěva katedrály San Lorenzo a dalších pamětihodností, projížďka zubačkou na kopec San Salvatore. Odpoledne prohlídka parku Swiss Miniatur ve městě MELIDE, ve kterém si na více než stovce modelů prohlédneme Švýcarsko ve zmenšeném měřítku. Odjezd na ubytování.
4. den zájezdu
Výlet do Itálie po sídlech Boromejů v oblasti jezera LAGO DI MAGGIORE. Plavba z městečka STRESSA na ostrov ISOLA BELLA spojená s prohlídkou Palazzo Boromeo a unikátních terasovitých zahrad. Odpoledne návštěva středověkého hradu Rocca di Angera, historické sály, středověké zahrady a k tomu i muzea panenek a hraček. Odjezd na ubytování.
5. den zájezdu
Návštěva města LOCARNO na břehu jezera Lago di Maggiore, proslulého pořádáním mezinárodního filmového festivalu, s výjezdem lanovkou k poutnímu kostelu Madonna del Sasso. Vyjížďka k přehradě VOGORNO a ke středověkému mostu Ponte dei Salti v městečku LAVERTEZZO v izolovaném horském údolí Verzasca. Zastávka v hlavním městě kantonu Ticino BELLINZONA, jehož tři strážní hrady jsou zapsány na seznam světového dědictví UNESCO. K večeru odjezd do ČR.
6. den zájezdu
Příjezd do ČR v ranních hodinách.

Podnadpis

JÍZDA VLÁČKEM BERNINA EXPRESS, KOUSEK ITÁLIE K TOMU

Podnadpis

DOVOLENÁ VE ŠVÝCARSKU, POZNÁVACÍ ZÁJEZD 2021

Typ ubytování

hotel

Orientační ceny vstupného

Bernina Express 38,40 CHF
Caslano čokoládovna 5 CHF
San Salvatore - zubačka 30 CHF
Swiss miniatur 18 CHF
Stresa - Isola Bella 15 EUR
Rocca di Angera 17 EUR
Madonna del Sasso 7,20 CHF

Doprava

Doprava je zajištěna dálkovým klim. autobusem. V autobuse Vám budou určena místa dle předem připraveného zasedacího pořádku, který sestavuje cestovní kancelář v závislosti na datu zakoupení.

Ubytování a stravování

UBYTOVÁNÍ
3x ubytování v hotelu*** – 2lůžk. pokoje s příslušenstvím,
STRAVOVÁNÍ
3x snídaně. Ostatní strava je řešena z vlastních zdrojů a prostředků.

Vstupné, platby

ORIENTAČNÍ CENY VSTUPŮ (CENY Z ROKU 2020) – ceny v CHF
(Aktualizujeme)
DOPORUČENÉ KAPESNÉ
Doporučujeme na vstupy cca __ CHF, není podmínkou všechny objekty navštívit. Další kapesné dle vlastního uvážení. Vstupné do navštívených objektů, vláčky, lanovky, MHD, lodičky, trajekty na ostrovy u výletů nejsou zahrnuty v ceně zájezdu, pokud není v odstavci „cena zahrnuje“ výslovně uvedeno jinak.
MĚNA A KURZ
Švýcarský frank (značení CHF)

Základná cena zahŕňa

 • dopravu lux. klim. busem,
 • 3x ubytování v hotelu*** – 2lůžk. pokoje s příslušenstvím,
 • 3x snídani,
 • průvodce CK

Základná cena nezahŕňa

 • vstupné,
 • lanovky, vláčky,
 • vláček Bernina Express
 • ochutnávky,
 • fakult. výlety,
 • a vše ostatní, co není uvedeno v odstavci „Cena zahrnuje“

Fakultativní příplatek

 • 1lůžk. pokoj 1690 Kč,
 • 3x večeře 890 Kč,
 • komplex. pojištění vč. storna zájezdu a případné nákazy Covid-19 v ČR i zahraničí,
 • připojištění Covid-19 (doplňkové pojištění ke komplexnímu pojištění - rozšířená ochrana) Evropa

Informácie o zájazde

Tento zájazd je poistený pre prípad úpadku cestovnej kancelárie. Kategória hotela a informácie o zájazde sú uvedené podľa popisu usporiadajúcej cestovnej kancelárie. Organizovanie tohto zájazdu sa riadi obchodnými podmienkami cestovnej kancelárie, ktorá zájazd organizuje. Tento zájazd usporadúva cestovná kancelária Redok Travel, IČ: 25258281. Upozorňujeme, že cestovná kancelária si z dôvodov uvedených v obchodných podmienkach vyhradzuje právo zmeny podmienok organizovanie zájazdu a právo zájazd zrušiť aj po uzatvorenie cestovnej zmluvy.

 • Lokalita podľa CK: Podľa popisu
 • Miesto podľa CK: Caslano, Lugano, MELIDE, TIRANO

0220 665 410 Číslo zájazdu: 1 213 735
Dnes 8–16 h

Švajčiarsko

Švajčiarsko je nádherná a bohatá alpská krajina. Na jej území možno stráviť skvelú zimnú i letnú dovolenku. Tamojšie služby sú na najvyššej možnej úrovni. Hlavným mestom je Bern. Južnú a strednú časť krajiny zaberajú majestátne Alpy, ktoré tvoria asi 60 % celkovej rozlohy. K najznámejším patria Walliské Alpy v kantóne Valais na južnej hranici s Talianskom, v ktorých sa nachádza masív Monte Rosa s najvyššou horou Dufourspitze (4 634 m n. m.) i presláveným Matterhornom. Významné sú tiež Bernské Alpy. V zimnom období sa o pohodlie turistov starajú špičkové lyžiarske areály. V lete zase môžete pri horských túrach obdivovať asi 1 500 jazier a 1 600 ľadovcov. Švajčiarsko je známe aj svojimi kúpeľmi a wellness centrami. Krajina je vďaka svojej vyspelosti a nezávislosti vysoko vyhľadávaná najzámožnejšími turistami celého sveta. Pridajte sa k nim.

Nezáväzná objednávka

ŠVÝCARSKO - KANTON TICINO
  Švajčiarsko, Švajčiarske jazerá, Ticino, Caslano, Lago di Lugano, Lugano, Melide, TIRANO

Cena
338 EUR /os

Cestující

Číslo zájazdu: 1 213 735

Zájazd

dospělá osoba na pevném lůžku
2
338,00 €
příplatek za 3x večeře - osoba
0
35,00 €
příplatek za jednolůžkový pokoj
0
66,00 €

Poistenie

cestovné poistenie ECP PLUS Európa 6 dní - osoba
2
9,60 €
poistenie stornovacích poplatkov - zadarmo
2
0,00 €