Otázky a odpovede k situácii týkajúcej sa koronavírusu

Na tejto stránke nájdete odpovede na najčastejšie otázky týkajúce sa vplyvu súčasnej situácie na priebeh a organizovanie zájazdov, rovnako tak ako na prípadné zmeny už zakúpenej či plánovanej dovolenky.

Ako postupovať pri zakúpených zájazdoch s dátumom nástupu v dobe trvania núdzového stavu?

Postupne kontaktujeme všetkých klientov, ktorých sa táto situácia týka. Prosíme, počkajte na telefonát od našich predajcov. V prípade, že je váš plánovaný odchod za menej ako 48 hodín a doposiaľ sa s Vami nikto nespojil, kontaktujte nás na linke 0220 665 410.

Ako postupovať pri zájazdoch s dátumom nástupu po ukončení núdzového stavu?

Obavy z koronavírusu nie sú dôvodom pre uznanie bezplatného odstúpenia od zmluvy s dátumom nástupu po ukončení núdzového stavu. Podmienky storna zájazdu sa v takomto prípade riadia Všeobecnými zmluvnými podmienkami usporiadajúcej CK, ktoré ste dostali spoločne so zmluvou o zájazde.

Ako bude cestovná kancelária postupovať v prípade, že nebudem môcť odcestovať z dôvodu uzatvorenia hraníc?

Naši predajcovia Vás budú pri zájazdoch, ktorých sa to aktuálne týka, kontaktovať s návrhmi riešenia zo strany CK. Podľa možností usporiadajúcej CK ponúkne zmenu termínu, poukaz vo výške Vami uhradenej čiastky, prípadne iné alternatívne riešenie.

Ako bude situácia vyzerať v lete?

Situáciu neustále monitorujeme a sme v kontakte s cestovnými kanceláriami. Veríme, že sa situácia do letnej sezóny upokojí a nebude vám nič brániť užiť si svoju dovolenku.

Mám zakúpený zájazd na leto či jeseň. Môžem ho stornovať alebo ešte počkať?

Je možné, že sa situácia do letných mesiacov dostatočne stabilizuje, preto je rozumné so stornom zájazdu počkať a neukvapovat sa. Podmienky storna sa u väčšiny cestovných kancelárií do doby 60 dní (u mnohých do 30 dní) pred odchodom nemení.

Je možné zmeniť termín či cieľovú destináciu?

Áno, zmena termínu či cieľovej destinácie je jednou z variánt riešenia podľa možností usporiadajúcej CK.

Je možné posunúť splatnosť doplatku na neskorší termín, až sa súčasná situácia upokojí?

Nie, toto bohužiaľ možné nie je. Pri úhrade je nutné riadiť sa danými platobnými podmienkami.

Mám poistenie Storna, môžem ho využiť?

Nie, základné poistenie Storna možno využiť iba v prípade, že nebudete môcť odcestovať zo zdravotných dôvodov (ochorenie, úraz).

Kryje cestovné poistenie prípadné liečebné náklady spojené s koronavírusom?

Áno, ak vycestujete do oblasti, na ktorú nebol zo strany Ministerstva zahraničných vecí vydaný zákaz / neodporúčanie vycestovania a epidémia sa tu vyskytla až v dobe Vášho pobytu, cestovné poistenie liečebné náklady v súvislosti s nakazením koronavírusom kryje.

Pokiaľ zruší zájazd cestovná kancelária alebo ak odstúpim od zmluvy o zájazde, vráti sa mi uhradená suma za cestovné poistenie?

Áno, v oboch prípadoch bude čiastka za cestovné poistenie vrátená v plnej výške.

Čo keď sa počas dovolenky dostanem do karantény?

V prípade vyhlásenia karantény v mieste pobytu / lokalite je cestovná kancelária povinná znášať náklady na nevyhnutné ubytovanie klienta počas maximálnej doby 3 nocí nad rámec dohodnutej dovolenky. Následný pobyt by mal byť zabezpečený miestnymi úradmi, ktoré karanténu vyhlásili. Cestovné poistenie nie je v prípade vyhlásenia karantény automaticky predĺžené a je nutné ho dokúpiť.

Ak budem musieť nastúpiť po návrate z dovolenky do povinnej karantény, uhradí mi poisťovňa ušlý zisk?

Nie, po dobu karantény budete v pracovnej neschopnosti a máte prípadne nárok na náhradu vyplývajúci z pracovno-právneho vzťahu s vaším zamestnávateľom.

Akým spôsobom reagujú cestovné kancelárie na súčasnú situáciu?

K novo ponúkaným zájazdom od cestovných kancelárií je možnosť využiť mnoho výhod, napr. bezplatnú zmenu termínu či cieľovej destinácie spravidla do 30 dní pred nástupom na zájazd. Všetky zvýhodnené ponuky nájdete tu: www.zajazdy.sk/akcie/

Aké sú najlepšie zdroje informácií aktuálnych opatrení?

Ministerstvo zahraničných vecí SR >>

Ministerstvo vnútra SR >>

Ministerstvo zdravotníctva SR >>