Cestovné poistenie od poisťovne UNIQA

Výhody poistenia od Zájazdy.sk

 1. Športové poistenie
  Naše cestovné poistenie sa vzťahuje na rekreačné, vodné a zimné športy vrátane lyžovania vo všetkých jeho variantoch. To je bez ďalších nákladov.
   
 2. Storno poistenie
  Poistenie storna je už zahrnuté vo všetkých nami ponúkaných poistných balíkoch. Toto poistenie kryje úhradu storno poplatkov, ak nemôžete odcestovať na dovolenku zo závažných dôvodov, ako je choroba, úraz, živelná pohroma v mieste bydliska poisteného atď. Okrem toho pokrýva aj riziká na mieste dovolenky alebo na ceste do destinácie vrátane možnosti predčasného návratu. Pomôže Vám aj v prípade prírodnej katastrofy v mieste dovolenky alebo na ceste (napríklad výbuch sopky, cunami alebo záplavy) a v prípade občianskych nepokojov, ktoré úradné orgány označili za ohrozenie života, zdravia alebo majetku. V rámci balíčka poistenia Uniqa máte toto poistenie zadarmo.
   
 3. Balíček poistenia Uniqa
  Balíček poistenia Uniqa je najvýhodnejším produktom a zahŕňa cestovné poistenie vrátane poistenia rizikových športov, pripoistenie infekčných chorôb (napr. COVID-19) a storno poistenia.


Čo je Balíčkom poistenia Uniqa poistené?

 • liečebné náklady, asistenčné služby, náklady na repatriáciu, vyslanie opatrovníka, predčasný návrat, právna pomoc v zahraničí, náklady na záchranu
 • oneskorenie, strata, krádež, zničenie alebo poškodenie osobných vecí a batožiny
 • smrť a trvalé poškodenie spôsobené nehodou, odškodnenie v nemocnici
 • zodpovednosť za škodu na majetku a zdraví
 • športové aktivity (rekreačné, letné a zimné športy vrátane nebezpečných športov)
 • poistenie storno poplatkov
 • poistenie proti COVID-19 alebo iné epidémie či pandémie

Ako Vám bude doručené potvrdenie o poistení?

Preukazy k cestovnému poisteniu Uniqa pre všetky poistené osoby s telefónnym číslom na asistenčnú službu pre prípad vzniku poistnej udalosti Vám budú doručené e-mailom po zaplatení zájazdu.

Koľko mi poisťovňa zaplatí?

Rozsah poistného krytia je uvedený nižšie v zobrazenej tabuľke, kde sú uvedené tiež ceny poistenia.

Prehľad taríf a rozsah poistného krytia

Storno poistenie je už zahrnuté vo všetkých ponúkaných balíčkoch alebo ho je možné zakúpiť samostatne. Konkrétnu cenu poistenia nájdete v cenníku zájazdu. Podrobné informácie na stiahnutie tu:

Kedy potrebujem poistenie pre Európu a kedy pre celý svet?

Tarifa pokrývajúca územie Európy znamená všetky európske krajiny vrátane celého Egypta, Turecka, Tuniska, Maroka, Izraela, Jordánska, Kanárskych ostrovov, Baleárskych ostrovov, Azorských ostrovov, Madeiry, Faerských ostrovov a časti Ruska (až po pohorie Ural), ale nie európskej časti Kazachstanu.

Poistenie podľa tarify s názvom Svet sa vzťahuje na ostatné krajiny sveta.

Čo treba robiť v prípade poistnej udalosti?

Pokiaľ Vám vznikne poistná udalosť, pošlite nám o tom správu a následne nahláste poistnú udalosť prostredníctvom on-line hlásenia škôd na webe poisťovne. Pre hlásenie škody možno použiť aj Formulár pre Oznámenie o škode, ktorý je k stiahnutiu nižšie.

Nezabudnite, že sa vždy môžete obrátiť na asistenčnú službu, ktorá zariadi všetko potrebné vrátane úhrady nákladov spojených s liečbou. V prípade náročnejších ambulantných zákrokov alebo hospitalizácie a v prípade zabezpečenia prevozu do Slovenskej republiky (vrátane prevozu telesných pozostatkov v prípade úmrtia) vždy kontaktujte asistenčnú službu. V prípade bežných ambulantných ošetrení, ak sa neobrátite na asistenčnú službu, odporúčame Vám, aby ste sa na úhrade ošetrenia vopred dohodli so svojím lekárom. Väčšina lekárov vyžaduje platbu v hotovosti, len výnimočne (väčšinou v štátnych zdravotníckych zariadeniach) Vám môžu byť náklady preplatené na faktúru. Ak máte dostatok finančných prostriedkov a rozhodli ste sa zaplatiť v hotovosti, vždy si od lekára vyžiadajte originál doklad o zaplatení a originál lekárskej správy (poisťovňa od Vás bude tieto dokumenty vyžadovať po návrate do Slovenskej republiky).

Asistenčnú službu by ste mali kontaktovať aj v prípade, že ste sa dostali do sporu s miestnymi orgánmi (napr. vážna dopravná nehoda) alebo ak spôsobíte škodu na majetku alebo zdraví inej osoby. Ak Vám ukradnú batožinu, okamžite informujte políciu a požiadajte o nahlásenie krádeže. Ak Vám počas cesty ukradnú batožinu alebo ju poškodia, nahláste škodu dopravcovi, ktorý je za ňu počas cesty zodpovedný.

Telefónne číslo asistenčnej služby poisťovne UNIQA je +421 254 411 029 a je vždy uvedené na karte klienta (poistnej karte) pre cestovné poistenie. Profesionálne vyškolení operátori asistenčnej služby Vám potom pomôžu situáciu vyriešiť. Asistenčná služba poisťovne je k dispozícii 24 hodín denne. Pri kontaktovaní asistenčnej služby uveďte číslo poistnej zmluvy (1201600402 - uvedené na karte poistenca), svoje meno a kontaktné telefónne číslo.

Ako si môžem toto cestovné poistenie zakúpiť?

Cestovné poistenie si môžete objednať pre všetky zahraničné zájazdy, ktoré ponúkame. Pri objednaní poistenie vyžaduje poisťovňa odsúhlasení Prihlášky k poisteniu a vyhlásenia poisteného.

Dokumenty na stiahnutie