Potešte svojich blízkych darčekovým poukazom

Snáď každý jazdí aspoň jedenkrát za rok na dovolenku. A kto nie, ten o tom aspoň sníva. A vy môžete k naplneniu týchto snov jednoducho prispieť – našim darčekovým poukazom. Týmto darčekom určite potešíte. Obdarujte svoju rodinu, priateľov, zamestnancov vašej firmy alebo vašich najobľúbenejších klientov.

1. Darčekové poukazy na zájazd podľa vlastného výberu

Tieto darčekové poukazy ponúkame v hodnotách 50, 100, 200 a 300 EUR. Môžete u nás zakúpiť aj poukazy na vami zvolenú čiastku alebo na konkrétny zájazd.

     

 

2. Darček na poslednú chvíľu?

Vyplňte objednávku a vytlačte si kópiu poukazu - získate tak darček na poslednú chvíľu pre akúkoľvek príležitosť. Originály poukazov a platobný doklad vám zašleme dodatočne poštou.

Darčekové poukazy k vytlačeniu: 50 EUR, 100 EUR, 200 EUR, 300 EUR, poukaz bez konkrétnej čiastky.

3. Chcete darovať konkrétny zájazd?

Na vyžiadanie vám po úspešnom vybavení objednávky, spolu s cestovnou zmluvou, zašleme darčekový poukaz s názvom vybraného zájazdu. Uveďte v objednávke do políčka Poznámky.

4. Zvoľte si sami čiastku, ktorou chcete prispieť na kúpu zájazdu

Pomocou našich poukazov môžete svojim blízkym prispieť ľubovolnou čiastkou. Pokiaľ vám nevyhovuje žiadna z nami ponúkaných a nechcete zároveň kupovať konkrétny zájazd, využite našu ponuku a uveďte v objednávke do políčka Poznámky čiastku a znenie, ktoré si prajete na poukaze mať. Môžete tak darovať poukaz na vami zvolenú zľavu pri kúpe akéhokoľvek zájazdu alebo zľavu na zájazd do konkrétnej krajiny.

5. Darčekový poukaz s venovaním?

Pokiaľ chcete poukaz venovať k nejakej konkrétnej udalosti, napríklad ako darček k narodeninám, k výročiu svadby, k Valentínovi, novomanželom, najobľúbenejšiemu klientovi či vášmu zamestnancovi za významné pracovné úspechy, radi vám vyhovieme i v týchto prípadoch. Po úspešnom vybavení objednávky, spolu s cestovnou zmluvou, vám zašleme darčekový poukaz s menom obdarovanej osoby a krátkym venovaním. Uveďte v objednávke do políčka Poznámky.

     

6. Dostali ste darčekový poukaz a chcete ho uplatniť?

Uplatnenie zľavy z poukazu je veľmi jednoduché. Na zadnej strane vášho poukazu vľavo dole nájdete špecifický Kód poukazu, ktorý v objednávke zájazdu pod cenníkom a osobnými údajmi opíšete do políčka Vaše pripomienky. Cena zájazdu bude na základe kódu poukazu upravená pri spracovaní objednávky. O konečnej cene vás bude informovať operátorka.

     

Podmienky uplatnenia poukazu

 1. Darčekový poukaz je možné uplatniť iba u cestovnej agentúry Zájazdy.sk, spol. s r.o. k poskytnutiu zľavy pri nákupe zájazdu prostredníctvom internetových stránok www.zajazdy.sk, a to vo výške hodnoty uvedenej na líci poukazu.
 2. Darčekový poukaz má svoj špecifický kód poukazu, ktorý možno uplatniť jednorazovo. Zabráňte jeho zneužitiu.
 3. Ak chcete uplatniť zľavu z poukazu, opíšte jeho kód do políčka pripomienky pod cenníkom v objednávke zájazdu na www.zajazdy.sk.
 4. Platný poukaz obsahuje pečiatku a originálny podpis konateľa cestovnej agentúry Zájazdy.sk, spol. s r.o. alebo osoby konateľom poverenej.
 5. Poukaz, ktorého hodnota nebola z akýchkoľvek dôvodov uhradená v plnej výške v prospech agentúry Zájazdy.sk, spol. s r.o., je neplatný. 
 6. Poukaz nie je cenným papierom. 
 7. Poukaz môže uplatniť iba jeho oprávnený držiteľ, a to pre jednorazovú úhradu.
 8. Nedoplatok je nutné uhradiť v peniazoch, preplatok sa nevracia.
 9. Po uplynutí doby platnosti poukazu je osoba, ktorá preukáže, že uhradila v prospech agentúry Zájazdy.sk, spol. s r.o. hodnotu poukazu, oprávnená žiadať o vrátenie uhradených prostriedkov znížených o manipulačný poplatok, ktorý je vo výške 10 % z hodnoty všetkých vrátených poukazov.
 10. Stratu či odcudzenie poukazu jeho držiteľ vo vlastnom záujme bezodkladne oznámi cestovnej agentúre Zájazdy.sk, spol. s r.o.

Obchodné a platobné podmienky

 1. Po obdržaní objednávky darčekového poukazu vám originály poukazov spolu s platobným dokladom zašleme obratom poštou. 
 2. Každý poukaz je zabezpečený číslom, pečiatkou a originálnym podpisom konateľa cestovnej agentúry Zájazdy.sk, spol. s r.o. alebo osoby konateľom poverenej a zároveň bude zaregistrovaný v našej databáze pod menom objednávateľa, prípadne i na meno obdarovanej osoby.
 3. Poukazy nebudú vystavované ako cenina, ale ako potvrdenie o zaplatení zálohy. Preto prípadné poškodenie alebo strata poukazu nie sú dôvodom k zrušeniu jeho platnosti a je možné vystaviť duplikát poukazu.
 4. Poukaz je možné uplatniť na stránkach www.zajazdy.sk pri odosielaní objednávky zájazdu, kde objednávateľ uvedie číslo poukazu. Po úspešnom zaistení zájazdu obdrží objednávateľ poštou originály cestovnej zmluvy z CK, ktoré po vyplnení a podpísaní zašle späť poštou v priloženej obálke spolu s uplatňovaným darčekovým poukazom.