Cestovné poistenie PLUS
od Európskej cestovnej poisťovne

Čo ponúkané cestovné poistenie obsahuje?

 • oneskorený príchod na domácu stanicu/letisko
 • náhrada pri poškodení, zničení, krádeži alebo strate batožiny
 • nutné nákupy pri oneskorenom dodaní batožiny
 • pomoc pri znovuzískaní cestovných dokladov
 • okamžitá pomoc a záloha pri krádeži, lúpeži alebo strate platobných prostriedkov
 • náklady na pátranie a záchranu
 • prevoz do najbližšej nemocnice/preloženie
 • ambulantné ošetrenie
 • pobyt v nemocnici a denná dávka
 • prevoz liekov
 • prevoz do vlasti podľa rozhodnutia lekára (vrátane ambulantného lietadla)
 • návšteva chorého pri pobyte v nemocnici dlhšom ako 5 dní
 • návrat do vlasti spolupoistenej osoby
 • doprava detí do vlasti
 • repatriácia v prípade smrti do vlasti
 • odškodnenie v prípade trvalých následkov úrazu
 • škody na veci alebo zdraví
 • pomoc pri zadržaní alebo hrozbe zadržania políciou
 • pomoc pri zabezpečení právnej pomoci (tlmočníka)

Ako vám bude doručené potvrdenie o poistení?

Preukazy k cestovnému poisteniu Európskej cestovnej poisťovne pre všetky poistené osoby s telefónnym číslom na asistenčnú službu pre prípad vzniku poistnej udalosti vám budú doručené e-mailom po zaplatení zájazdu.

Koľko mi poisťovňa zaplatí?

Rozsah poistného krytia je uvedený nižšie v zobrazenej tabuľke, kde sú uvedené tiež sadzby poistenia.

Kedy potrebujem poistenie pre Európu a kedy pre celý svet?

Záleží do akej krajiny cestujete. Do oblasti platnosti Európa patria všetky štáty Európy v geografickom zmysle, Madeira, Azorské ostrovy a Kanárske ostrovy. Sú to menovite tieto krajiny: Albánsko, Andora, Azory, Belgicko, Bielorusko, Bosna a Hercegovina, Bulharsko, Cyprus, Česko, Čierna Hora, Dánsko (nie Grónsko), Estónsko, Faerské ostrovy, Fínsko, Francúzsko, Gibraltar, Grécko, Holandsko, Chorvátsko, Írsko, Island, Lichtenštajnsko, Litva, Lotyšsko, Luxembursko, Macedónsko, Maďarsko, Malta, Moldavsko, Monako, Nemecko, Nórsko vrátane Špicbergov, ostrov J. Mayen, Orknejské ostrovy, Ostrovy kanála La Manche, Poľsko, Portugalsko vrátane Madeiry, Rakúsko, Rumunsko, San Marino, Slovensko, Slovinsko, Srbsko, Španielsko vrátane Kanárskych ostrovov a Baleáry, Švajčiarsko, Švédsko, Taliansko, Turecko, Ukrajina, Vatikán, Veľká Británia a Severné Írsko vrátane Shetlandských ostrovov. A štáty Egypt, Tunisko, Maroko a Izrael. Do oblasti platnosti Svet patria všetky krajiny sveta, okrem krajín vyššie uvedených v oblasti Európa.

Čo treba robiť v prípade poistnej udalosti?

Pokiaľ Vám vznikne poistná udalosť, pošlite nám o tom správu a následne nahláste poistnú udalosť prostredníctvom on-line hlásenia škôd na webe poisťovne. Pre hlásenie škody možno použiť aj Formulár pre Hlásenie poistnej události, ktorý je k stiahnutiu nižšie.

Ak to situácia vyžaduje, informujte asistenčnú službu Európskej cestovnej poisťovne o poistnej udalosti, tak rýchlo ako je možné. Asistenčná služba je vám k dispozícii 24 hodín denne. Pri kontakte s asistenčnou službou uveďte číslo poistnej zmluvy (je uvedené na poistnej kartičke), vaše meno a kontaktný telefón.

Núdzové volanie 24 hodín denne:
+421/2/544 177 11
+421/2/544 177 12

Infolinka: +421 /2/ 544 177 04, počas pracovných dní od 8:00 do 17:00.
Pre nahlásenie poistnej udalosti si na tejto stránke v časti dokumenty na stiahnutie vyberte formulár podľa typu škody. 

Ako si môžem toto cestovné poistenie zakúpiť?

Cestovné poistenie si môžete objednať k zájazdom, ktoré ponúkame, priamo v objednávke zájazdu.

Dokumenty na stiahnutie