Cestovné poistenie PLUS
od Európskej cestovnej poisťovne

Od roku 2015 sme rozšírili ponuku našich služieb aj o možnosť zakúpenia cestovného poistenia, ktoré výhodne získate priamo u nás spoločne so zájazdom.

Čo ponúkané cestovné poistenie obsahuje?

 • oneskorený príchod na domácu stanicu/letisko
 • náhrada pri poškodení, zničení, krádeži alebo strate batožiny
 • nutné nákupy pri oneskorenom dodaní batožiny
 • pomoc pri znovuzískaní cestovných dokladov
 • okamžitá pomoc a záloha pri krádeži, lúpeži alebo strate platobných prostriedkov
 • náklady na pátranie a záchranu
 • prevoz do najbližšej nemocnice/preloženie
 • ambulantné ošetrenie
 • pobyt v nemocnici a denná dávka
 • prevoz liekov
 • prevoz do vlasti podľa rozhodnutia lekára (vrátane ambulantného lietadla)
 • návšteva chorého pri pobyte v nemocnici dlhšom ako 5 dní
 • návrat do vlasti spolupoistenej osoby
 • doprava detí do vlasti
 • repatriácia v prípade smrti do vlasti
 • odškodnenie v prípade trvalých následkov úrazu
 • škody na veci alebo zdraví
 • pomoc pri zadržaní alebo hrozbe zadržania políciou
 • pomoc pri zabezpečení právnej pomoci (tlmočníka)

Ako Vám bude doručené potvrdenie o poistení?

Preukazy k cestovnému poisteniu Európskej cestovnej poisťovne pre všetky poistené osoby s telefónnym číslom na asistenčnú službu pre prípad vzniku poistnej udalosti vám budú doručené e-mailom po zaplatení zájazdu.

Koľko mi poisťovňa zaplatí?

Rozsah poistného krytia je uvedený nižšie v zobrazenej tabuľke, kde sú uvedené tiež sadzby poistenia.

Kedy potrebujem poistenie pre Európu a kedy pre celý svet?

Záleží do akej krajiny cestujete. Do oblasti platnosti Európa patria všetky štáty Európy v geografickom zmysle, všetky štáty a ostrovy v oblasti Stredozemného mora, Azorské ostrovy, Madeira a Kanárske ostrovy. Sú to menovite tieto krajiny: Albánsko, Alžírsko, Andora, Azory, Belgicko, Bielorusko, Bosna a Hercegovina, Bulharsko, Cyprus, Česko, Čierna Hora, Dánsko (nie Grónsko), Egypt, Estónsko, Európska časť Ruska, Faerské ostrovy, Fínsko, Francúzsko, Gibraltár, Grécko, Holandsko, Chorvátsko, Írsko, Island, Izrael vrátane pásma Gazy, Západného Jordánska a Golanských výšin, Jordánsko, Libanon, Líbya, Lichtenštajnsko, Litva, Lotyšsko, Luxembursko, Macedónsko, Maďarsko, Malta, Maroko (nie Marokom obsadená západná Sahara), Moldavsko, Monako, Nemecko, Nórsko vrátane Špicbergov, ostrov J. Mayen, Orknejské ostrovy, Ostrovy kanála La Manche, Poľsko, Portugalsko vrátane Madeiry, Rakúsko, Rumunsko, Rusko (Európska časť), San Marino, Slovensko, Slovinsko, Srbsko, Sýria, Španielsko vrátane Kanárskych ostrovov a Baleáry, Švajčiarsko, Švédsko, Taliansko, Tunisko, Turecko, Ukrajina, Vatikán, Veľká Británia a Severné Írsko vrátane Shetlandských ostrovov. Do oblasti platnosti Svet patria všetky krajiny sveta, okrem krajín vyššie uvedených v oblasti Európa.

Čo treba robiť v prípade poistnej udalosti?

Detailné informácie nájdete na stránke Čo robiť v prípade poistnej udalosti. Ak to situácia vyžaduje, informujte asistenčnú službu Európskej cestovnej poisťovne o poistnej udalosti , tak rýchlo ako je možné. Asistenčná služba je Vám k dispozícii 24 hodín denne. Pri kontakte s asistenčnou službou uveďte číslo poistnej zmluvy (je uvedené na poistnej kartičke), Vaše meno a kontaktný telefón.

Núdzové volanie 24 hodín denne:
+421/2/544 177 11
+421/2/544 177 12

Núdzové volanie v Egypte 24 hodín denne:
+421/918/447 887

Infolinka: +421 /2/ 544 177 04
Pre nahlásenie poistnej udalosti si na tejto stránke v časti dokumenty na stiahnutie vyberte formulár podľa typu škody. Podrobné detaily k podkladom, ktoré budete potrebovať pri spracovaní škody, nájdete vo všeobecných poistných podmienkach (VPP) na strane 59.

Ako si môžem toto cestovné poistenie zakúpiť?

Cestovné poistenie si môžete objednať k zájazdom, ktoré ponúkame, priamo v objednávke zájazdu.

Dokumenty na stiahnutie