Čína

Čína, najľudnatejšia krajina sveta, je plná kontrastov. Na jednej strane stoja obrovské veľkomestá ako burácajúce motory nielen čínskej, ale priamo celosvetovej ekonomiky. Na druhej strane stojí zapadnutý vidiek opierajúci sa v oblasti poľnohospodárstva o tradície staré niekoľko generácií. Dynamický rozvoj krajiny, ktorý patrí k najrýchlejším na svete, tieto rozdiely na jednej strane maže, na druhej strane stále zvyšuje. Čína je obrovská krajina, ktorú nemožno nikdy precestovať a spoznať celú. Ponúka toľko možností, lokalít, pamiatok a zaujímavostí, že je len na vás, ktorým dáte prednosť. Čím viac pôjdete na východ, tým viac vás osloví svetový charakter veľkomiest. Smerom na západ až k horám sa čoraz viac rozprestiera vidiecka krajina a tradičné dedinky. Klíma je v rôznych častiach Číny odlišná, no vo všeobecnosti je dosť podobná nášmu podnebiu, okrem juhu krajiny, kde už sa svojou vlhkosťou a teplotami viac prejavujú trópy. Čína je pre slovenského turistu rajom poznávacích zájazdov.