Pre cestovné kancelárie

Zájazdy.sk, spol. s r.o, Šafárikova 202/85, 903 01 Senec, je cestovná agentúra, ktorá sa špecializuje na predaj zájazdov prostredníctvom webových stránok www.zajazdy.sk. Naša spoločnosť má záujem spolupracovať s maximálnym množstvom preverených partnerských cestovných kancelárií, ale samozrejme existujú technické, finančné a iné limity pre zaradenie zájazdov do webovej prezentácie.

Často nás kontaktujú menšie cestovné kancelárie, ktoré nemajú pripravený provízny predaj, majú problémy s rezerváciou alebo ponúkajú veľmi nízke provízie. Preto radšej upresníme niektoré podmienky z našej strany. Upozorňujeme, že okrem týchto podmienok rozhoduje i samotný produkt.

Základné podmienky

  • CK musí mať platnú poistku proti úpadku a je povinná doložiť všetky dokumenty, ktoré ju oprávňujú k jej činnosti
  • provízia nesmie byť obmedzená maximálnou čiastkou a je vždy určená percentuálne
  • v našej webovej prezentácii zobrazujeme iba zájazdy, z ktorých môže CK poskytnúť dohodnutú províziu
  • pre predaj zájazdov používame vlastnú šablónu zmluvy o zájazde
  • máme plnú moc inkasovať zálohy aj doplatky od klientov
  • dodanie dátových podkladov (dátový export vo formátoch: XML, CSV, JSON či iné formáty). Pre správne automatizované spracovanie dát je kľúčová ako štruktúra dát (formát), tak obsah. V dátach nesmie chýbať všetok potrebný obsah vrátane všetkých dôležitých atribútov (napr. Typy izieb, typy cenových položiek, pôvodnej ceny bez zliav, zľavnené ceny a pod.)
  • nie sme schopní zadávať na server zájazdy s plávajúcou dĺžkou (ľubovoľný termín nástupu a ľubovoľná dĺžka), zájazdy s cenou definovanou ako cena od ... a nie sme schopní zadať ceny v iných menách alebo s prepočtom kurzu pre každý deň
  • CK musí mať logicky riešený a prehľadný produkt s použitím vhodného formátu cenových tabuliek. Nemôžeme spracovávať zájazdy, kde sú pre každú kapacitu inak riešené ceny, dátumy, názvy cenových položiek, kde nie je jasne definovaný možný počet dospelých osôb a detí, sú nejasné výpočty alebo hodnoty cenových položiek ap.
  • zadávanie zájazdov je obmedzené minimálnou cenou 37 EUR za osobu, ide teda najmä o zájazdy za nákupmi ap.

Ak spĺňate vyššie uvedené základné podmienky a chcete s nami začať spoluprácu, kontaktujte prosím naše produktové oddelenie prostredníctvom emailu spolupraca@zajazdy.sk.